Vedení Městského obvodu Plzeň 3 v této problematice zastává již několik let stejný názor. Příjmy z heren totiž nejsou pro centrální obvod peníze navíc, jsou to finance, o které byl v minulosti částečně rozpočet obvodu ze strany magistrátu ponížen. Je třeba si také uvědomit, že jde o finance na mandatorní výdaje. Dále jsou z nich financovány činnosti různých neziskových organizací, sportovních sdružení a veřejně prospěných společností. Při ztrátě této podpory by se tak řada subjektů potýkala s existenčními problémy.

„Musím řešit, jak budou obvodu nahrazeny finance, o které přijdeme při zákazu heren. Pokud by ze strany magistrátu došlo k navýšení koeficientu pro rozdělování peněz jednotlivým obvodům, a tím pádem by finance z heren byly nahrazeny, nemám problém na území centrálního obvodu se zrušením současných provozoven. Kdybych se k tomuto problému stavěl jinak, nechoval bych se jako správný hospodář. V zimě by nám chyběly peníze na solení chodníků a v létě bychom neměli za co sekat trávu,” uvedl starosta centrálního obvodu Jiří Strobach.  

Vedení Městského obvodu Plzeň 3 poukazuje ale i nadále na to, že populistická řešení a velká politická gesta před volbami nejsou rozhodně ta správná řešení. Už v minulosti se ukázalo, že přináší zmatky a chaos a žádné koncepční řešení do budoucna.

„Co pokládám za nejdůležitější, je, že jsou z tohoto výtěžku podporovány také sportovní oddíly, kde svůj volný čas tráví stovky dětí. Kdo jenom trochu zná finanční situaci těchto organizací, ví, že mnohdy jde jen o holé přežití. Největší loterijní společnost Sazka, a. s. tyto malé sportovní oddíly již dlouho nepodporuje, a tak i deset nebo dvacet tisíc korun na provoz či nákup sportovních potřeb jim pomůže. Mají se snad sportující děti začít potulovat po ulicích a rozšířit tak řady problémové mládeže? Důsledky by nás stály ještě více, neboť víme, o kolik peněz nás žádají organizace zabývající se prací s lidmi drogově závislými. A přesto jim nemůžeme poskytnout, vzhledem k obrovskému počtu žádostí o finanční dotaci, tolik, aby ve své záslužné činnosti mohly efektivně pracovat,” upřesnil místostarosta Radislav Neubauer.

„Jako starosta chci mít ve svém obvodu čisto, pořádek a hlavně bezpečno. Proto stále opakuji, že úplný zákaz nic nevyřeší. A i při souhlasu se zrušením za uvedené podmínky nahrazení rozpočtu navrhuji vytipování jednoho až dvou míst v Plzni, kde můžeme herny povolit a tím regulovat. Myslím místo jako jsou například Borská pole, kde nechodí děti na dětská hřiště a školáci do škol. Pokud by tady byl zvýšený dozor městské policie, herny by mohly fungovat jako kasina,” řekl dále starosta Strobach.

Poukazuje přitom i na fakt, že při úplném zákazu je velké riziko vzniku černých heren, což se už ukázalo v některých městech, kde herny úplně zrušili.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.