Dnes slaví čtyřicetileté výročí plzeňská 26. základní škola, které místní obyvatelé díky nezaměnitelné barvě fasády budovy neřeknou jinak než Růžovka.

Prvně usedli žáci v Růžovce do školních lavic roce 1970. Dnes patří škola do sítě tvořivých škol, které vyučují podle modelového vzdělávacího programu Tvořivá škola založeného především na implementaci změny přístupu učitelů k žákům. Škola klade důraz na svobodu dítěte, jeho právo na volbu činnosti, na samostatnost a velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému žákovi.

Oblíbené základní škole v Plzni na Borech přišel k významnému jubileu poblahopřát také její bývalý žák, dnešní ministr spravedlnosti, Jiří Pospíšil a svoji gratulaci připojil také starosta centrálního obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach.

V areálu školy shlédli oba gratulanti spolu s pedagogy a žáky základní školy připravenou výstavu, která se tématicky dotýká uplynulých let v historii školy. Mezi úspěšnými studenty, kteří byli v rámci výstavy zmíněni, se našel i sám pan ministr.

Pro žáky školy byl připraven při příležitosti tohoto významného dne sportovní turnaj a filmové představení. Odpolední hodiny pak byly věnovány setkání bývalých zaměstnanců školy s těmi současnými.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.