V pátek 10. listopadu bude veřejnosti zpřístupněna nová stálá expozice nazvaná Umělecké řemeslo / Užité umění.

„Vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů je v ní představen také reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu. Ve zvláštní samostatné části je připomenut také plzeňský rodák, přední osobnost československé funkcionalistické tvorby a světově uznávaný představitel vizuálního designu Ladislav Sutnar,“ uvádí se na webových stránkách Západočeského muzea v Plzni.    

Zajímavý je rovněž způsob prezentace. Předměty jsou vystaveny obdobně, jako tomu bylo na počátku minulého století - ve velkém počtu, ve skupinách sdružujících předměty podle materiálu a pro určitou dobu typického stylu zpracování a bez dalších rušivých informací. 

„Potřebné detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům jsou vyčleněny mimo vitríny a podány prostřednictvím moderních vizuálních prostředků, v kontrastu k minulosti,“ uvádí se na www.zcm.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.