V sobotu 1.února se rychle zaplnil sál hostince Na Zámečku dětmi ve vkusných maskách v doprovodu rodičů a prarodičů. Celé odpoledne děti tančily při hudbě skupiny ASFALT.

Zpěvačka skupiny ASFALT Mgr. Naďa Květoňová měla pro ně připravené různé hry, kterými je výborně zaujala. Všechny děti obdržely výhry z tomboly, kterou z finančních darů připravila kulturní komise. Poděkování patří Václavovi Krsovi - majiteli Auto Krs Horní Lukavice, Robertovi a Jindřichovi Vodičkovi - Pneu Vodička Horní Lukavice, Jednotě COOP konzum Plzeň, Sokolu Horní Lukavice a místní občance Aleně Benediktové.

Dětský karneval je jednou z několika akcí připravených kulturní komisí. Karneval má vždy bohatou návštěvnost, chodí sem nejen místní děti z Horní Lukavice, ale i ze širokého okolí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.