Tak by měly vypadat sochy i portréty světce, na které narazíme nejen v Evropě, ale i zámoří. V Africe, Asii, Jižní Americe.

Vražda vikáře

Dvacátého března 1393 po 21. hodině bylo z Kamenného (Karlova) mostu do Vltavy svrženo tělo Jana z Pomuku, generálního vikáře. Jan, narozený v Pomuku kolem roku 1340, se stal obětí mocenského zápasu mezi církví v čele s arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV. Jana nechal král mučit, sám se účastnil, mrtvola byla hozena do vody. 

Tělo, které neporušené vyplavalo po pár dnech na břeh, se stalo předmětem uctívání. Za mučedníka ho nechal prohlásit arcibiskup. Nepomukovo tělo bylo před rokem 1416 pohřbeno v katedrále svatého Víta.

Z malého města do celého světa

Jan se narodil kolem roku 1340 v Pomuku jako syn rychtáře. Později se vypracoval až na generálního vikáře, vysokého církevního úředníka. Po smrti byl dlouho jen uctíván, vše se změnilo po roce 1719. To byl komisionálně otevřen Nepomukův hrob a v lebce se našel zbytek tkáně, mylně prohlášený za jazyk.

Z toho vznikla legenda o neprozrazení vynucovaného tajemství: jazyk se stal i jedním z Nepomuckého atributů. Následovalo blahořečení v roce 1724, poté svatořečení Benediktem XIII. v roce 1729. Jsou mu zasvěceny stovky kostelů, vyobrazení jdou do desetitisíců, na jeho sochy narazíme všude, zvláště u mostů. 

Jeho sláva se rychle šířila, až nabyla světového rozměru. Johánek z městečka pod Zelenou horou se stal nejznámějším Čechem, za nímž k nám jezdí davy turistů.

Nepomuk je malé město, nejprve trhová ves založená v polovině 13. století. Klášter založili na svahu Zelené hory němečtí cisterciáci, jejich povinností bylo kolonizovat neosídlená území. U práce měli zákaz mluvit, z Pomuku se stal Nepomuk (ani muk, ticho). Ve 14. století se tu začalo těžit zlato a stříbro, oblast je celá poddolovaná. Cisterciácký klášter zdecimovaly husitské války, na troskách vznikla nynější ves Klášter, té patří i zámek na Zelené hoře, kde se natáčeli Černí baroni. Bývalo to proslulé poutní místo, armádou zcela zdemolované. Jsou zde i občasné prohlídky. 

Bylo stejně slavné a navštěvované jako Svatá hora u Příbrami. Historii se dozvíte v městském muzeu, je tu i síň věnovaná letecká bitvě z druhé světové, odehrávající se nad Nepomukem. Životem Johana vás provede Svatojánské muzeum, kde uvidíte i rekonstrukci vikářova obličeje.

Ve městě je nádherný kostel zasvěcený Nepomukovi, další je kostel svatého Jakuba. 

Brokoff mu vtiskl podobu

O zobrazení Nepomuka v barokním oblečení se postaral J. Brokoff, který zhotovil bronzovou sochu podle modelu Matthiase Rauchmuella. Vztyčili ji na Kamenném mostě v roce 1638. Není pravdou, že Nepomuckého kult vznikl jako nástroj protireformace. V té době už bylo dávno po ní. Socha se stala předlohou pro ostatní.  

O rekonstrukci Nepomukova obličeje se zasloužili v letech 2018-2019 Mgr. Eva Vaníčková a MgA. Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.