Na přednášce se dozvíte, jaký je rozdíl mezi online a fyzickým tlumočením a při jakých příležitostech je využít. Dále budete mít možnost si vyzkoušet Tichou linku a v případě zájmu se registrovat. Setkání bude tlumočené. Vstup na přednášku je zdarma.

Neslyšící (osoby se sluchovým postižením) nemohou telefonovat. Dříve byli závislí jen na psaní SMS, chatování, využívali Facebook, Skype aj. Nyní si neslyšící již nemusí objednávat osobního tlumočníka nebo přepisovatele v terénu, ale mohou si vyřídit svoje telefonáty z jakéhokoliv místa díky webové aplikaci Tichá linka.

Co je Tichá linka

Tichá linka je služba obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která umožňuje neslyšícím telefonovat. Od 30. září 2015 organizace naplno rozjela nový systém spojení s linkou, a to prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz.

Aplikace, kterou Tichý svět vytvořil za přispění Nadace Vodafone v roce 2014, představuje technické zdokonalení linky a umožňuje postupně vylepšovat její funkce. Usnadňuje práci tlumočníků a přepisovatelů, ulehčuje statistické zpracování hovorů na Tiché lince.

Zkušební provoz linky v podobě online tlumočnické služby byl zahájen v říjnu 2008. Od 1. prosince 2010 funguje linka nonstop, 24 hodin denně, a je pro neslyšící zdarma. V roce 2014 se k této službě přidal online přepis mluvené řeči, a tak se Tichá linka stala komplexní službou pro osoby se sluchovým postižením. V současné době se na ní střídá 14 tlumočníků znakového jazyka, kteří ročně přetlumočí přes 25 tisíc situací, a pět přepisovatelů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.