Je zde představeno mnoho druhů pojetí této tisíce let staré techniky v aktuálních pracích špičkových českých i zahraničních umělců všech generací. Společným jmenovatelem všech vystavených prací je to, že vznikly na podzim roku 2017 na 7. Mezinárodním sympoziu rytého skla v Kamenickém Šenově.

Sympozia rytého skla se v Kamenickém Šenově konají již od roku 1996 a jsou výzvou pro rytce z celého světa. A od prvního do posledního 7. sympozia jich byly již stovky.

Účast na sympoziu - vysoce prestižní záležitost

Na 7. ročníku trienále se aktivně podílely téměř dvě desítky výtvarníků a devět studentů, zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropsku a americkou. Účastníky sympozia vybírala odborná komise složená z řad organizátorů i renomovaných umělců, sklářských výtvarníků a designerů: Jitka Skuhravá, Pavel Kopřiva, Pavel Mrkus, Jaroslav Šára, Jana Hradcová a také kurátorů a teoretiků nejen moderního a současného skla: Helena Braunová, Milan Hlaveš, Jaroslav Polanecký, Dita Hálová.

Na základě jejich výběru do Kamenického Šenova přijeli autoři např. z Belgie, Bulharska, Francie, Japonska, Lotyšska, Polska, Rumunska, či již tradičně z Rakouska a Německa. Účast na sympoziu byla proto považována za vysoce prestižní záležitost.

Pro Pavilon skla se podařilo na dva měsíce zapůjčit výsledky prací umělců ze sedmého sympozia, aby měli i návštěvníci v západních Čechách možnost seznámit s často překvapivými kombinacemi různých materiálů se sklem a také s tím, co vše lze pomocí rytiny ve skle ztvárnit.

„Ve výstavě tak návštěvníci najdou mnohá překvapení – piraně za skleněnou stěnou z drátového skla, podivuhodná zvířata procházející se na skle, motýly jakoby zakleté do skleněných koulí nebo vázu s malovanými a rytými broučky, skleněná ptačí hnízda s vejci a ptáčaty, dózu pohrávající si s lidskou mimikou, plastiky z hutního skla kombinovaného s rytinou, mystické náměty prolnuté do skla a mnoho dalšího. A nahoře se vznášejí šaty z papírmaše doplněné rytinami na rubínových sklech, které vyprávějí příběhy dětských nevěst. Proslulí umělci a studenti zde vystavují vedle sebe a mezi sebou a při procházce výstavou se tyto práce jeví v mnoha ohledech jako rovnocenné. Je to přehlídka možností a hranic rytiny skla,” řekla PhDr. Jitka Lněničková, kurátorka PASKu.

Doplňující akce k výstavě

V době konání výstavy proběhnou také dvě přednášky na téma rytiny skla.

Jako první se bude konat v sobotu 16. března od 14 hodin přednáška klatovské rodačky a dnes ředitelky Sklářského muzea v Kamenickém Šenově Heleny Braunové Rytina skla jako mistrovské umění a druhou Rytci skla na Šumavě přednese v pátek 5. dubna od 16 hodin kurátorka Jitka Lněničková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.