Autorem obou publikací je historik Jan Jirák s kolektivem. Tvůrce bude přítomen a pohovoří o náročném letitém bádání na knižním počinu. O pátrání po celém okresu Klatovy v terénu, ale i o hledání v archivech, muzeích a u sběratelů. Zájemcům knihy se i podepíše.

Knihy popisují 152 míst, na kterých se vařívalo či dnes vaří pivo. Z důvodu četnosti míst a množství informací je dílo členěno na region klatovský (I. díl) - Klatovská pivovarská chasa aneb Pivovary a pivovárky okresu Klatovy a prácheňský (II. díl) - Prácheňská pivovarská chasa aneb Pivovary a pivovárky okresu Klatovy.

Každý díl má zhruba 200 stran textu plus barevnou fotopřílohu. A k tomu ještě jsou v každé knize další data na elektronickém nosiči – dokumenty, fotografie pivních zařízení, lahví, hostinců apod.

„Pivovarských míst bylo hojně a souvisela s nimi další řemesla a zemědělská produkce. Náš okres byl vyhlášenou chmelařskou oblastí. Autor nezapomněl ani na dějiny abstinenčního hnutí v zemích českých či na zajímavé historky z hostinců," doplnil starosta Petr Klásek Černický. 

Během akce bude možné publikace zakoupit. Budou točena piva ze železnorudského pivovaru Belveder, kde došlo v okrese ke znovuzrození pivovarnictví díky JUDr. Františku Strnadovi. Představeno bude též nové pivo Bock 17stupňové z uvedeného šumavského pivovaru. O hudební doprovod se postará skupina BRÁCHOVÉ, která zahraje pivovarské, šumavské a pošumavské písničky.

Kniha vznikla ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. a s Plzeňským krajem. Vydání publikace podpořil Plzeňský kraj. Slavnostní křest knihy proběhne od 16 hodin v Kulturním domě (Pivovaru) v Chanovicích.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.