Výstava si klade za cíl nejen ukázat loutky a rekvizity z dlouhé historie loutkového divadelního souboru Brouček, který pracuje pod MěKS v Klatovech, ale ukáže i největší skvosty Jaroslavy Denkové, sběratelky panenek z Klatov. Její shromážděné exponáty představují nyní ojedinělou expozici překračující regionální význam.

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž, dlouholetý vedoucí loutkového divadelního souboru Brouček Oldřich Smola a další významní hosté.

„V galerii Atrium v dolní části uvidíte marionety, loutky a rekvizity z dlouhé historie souboru Brouček, v II. patře pak uvidíte fotografie z historie souboru. A proč stále mluvím o loutkovém souboru Brouček? Důvodem je, že v letošním roce oslavil 34 let od svého založení, a já bych chtěla na tomto místě moc poděkovat dlouholetému principálovi loutkového souboru Brouček panu Oldřichu Smolovi za všechna ta léta a trpělivost, s jakou soubor vedl,” řekla na úvod ředitelka Městského kulturního střediska Ing. Věra Schmidová.

„Zvláště bych pak chtěla poděkovat paní Jaroslavě Denkové, která připravila celou výstavu. Bavily jsme se o tom už před dvěma lety a já ji moc prosila, aby všechny své panenky ukázala nám všem, protože mi říkala, jakou má doma obrovskou sbírku. Ale zároveň bych chtěla ocenit, že se ujala role nové principálky loutkového souboru a ten Brouček prostě jede dál teď pod jejím vedení,” dodala Věra Schmidová.

Sběratelka ukázala své největší poklady

„Panenky sbírám už třicet let. Připravila jsem si pro vás panenky z celuloidu, porcelánu a takzvané hadrové. Děti jistě potěší loutky a maňásci z loutkového divadelního souboru Brouček. Také uvidíte, co dovedou šikovné ruce mého tatínka, pana Františka Hemaly, který ve svém volném čase vyrábí dřevěné panáčky,” uvedla sběratelka.

„Ráda bych poděkovala manželovi a celé rodině za obrovskou pomoc a trpělivost při instalaci výstavy a hlavně všem dobrým lidem, kteří si udělali čas a přišli mi pomoc výstavu nainstalovat. Zmínila bych třeba paní Zdeničku Bílkovou, která tady byla každý den a kromě rodiny mi chodila pomáhat. Děkuji i mým kolegům, Broučkům, že se dnes sešli, aby vám zde mohli zahrát krásnou pohádku O Popelce,” řekla nová principálka loutkového souboru Jaroslava Denková.

A pak už se všechny děti i dospělí, kteří ve čtvrtek v podvečer zaplnili klatovskou galerii Atrium, nechali unést do kouzelného světa pohádek, které pro loutkový soubor píše Antonín Průcha. 

Výstavu s názvem Kouzelné pohádkové Vánoce lze navštívit do 26. prosince v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.