Slavnostní vernisáž zahájil kurátor sbírek a výstav Mgr. Michal Lazorčík, který poděkoval všem účastníkům sympozia a sponzorům. Úvodní slovo k výstavě pak pronesla kurátorka a autorka projektu Adéla Matasová.

„Jsme velmi rádi, že jste nás přišli navštívit v tak hojném počtu. Mezinárodní sympozia vysokých škol Galerie Klatovy/Klenová mají dlouhou tradici. Počáteční stav můžeme datovat už do 90. let minulého století iniciativou tehdejší kurátorky Heleny Hrdličkové, která mne přizvala ke spolupráci prostřednictvím UMPRUM v Praze. Tematický název Doteky nás provázel po dobu čtyř setkání, které jsem zdokumentovala zajímavými katalogy. Doteky se střídaly s mezinárodní akademií s názvem Mapování prostoru. Každý kurátor této galerie přinesl do programu něco nového. V podobně se utvářejícím technickém celku pokračovali kurátoři Marcel Fišer a Pavel Vančát pod názvem Start point, což trvá dodnes.

Po delší odmlce současná ředitelka galerie Hana Kristová nejen že podpořila znovu vzniklé mezinárodní bienále vysokých škol, tentokrát s názvem Meziprostory, ale na základě evropského fondu pro regionální rozvoj rozvinula projekty příhraniční spolupráce se Svobodným státem Bavorsko s tématem Land art. Aktivitu tentokrát garantuje Západočeská univerzita v Plzni s kompetencí prof. Jiřího Beránka. V podobné česko-bavorské spolupráci proběhl druhý ročník Komiksového sympozia s vydáním obsáhlé dokumentace formou katalogu,” řekla Adéla Matasová.

Poté autorka projektu představila všechny školy, které se sympozia zúčastnily. „Tentokrát k nám přijeli z USA z Univerzity of Utah prof. Lenka Konopasek a její studenti Etsuko Kato a Joshua Graham, z VŠ výtvarných umění v Bratislavě prof. Jany Hojstričové studenti Zuzana Pustaiová a Michal Huba, z Katedry sochařství a prostorové tvorby na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici prof. Miroslav Brooš a jeho studenti Juraj Gramantík a Filip Pecha, z Akademie výtvarných umění v Praze prof. Milena Dopitová a studentky Dorota Vašíčková a Barbora Volfová a nakonec z brněnského Ateliéru tělového designu Fakulty výtvarných umění prof. Lenka Klodová a studenti Kristína Reisová a Marie Zandálková. Jak napovídá sám název Art dialog – Meziprostory, jedná se hlavně o komunikaci, dialog mezi studenty a profesory vysokých škol. Jde o výměnu názorů a pedagogických zkušeností na mezinárodní úrovni,” upřesnila Matasová.

„A protože jsem ještě nic neřekla o tom, z čeho se skládá výstava, a sama jsem velmi překvapena tím, jak mladá generace se neuvěřitelně zajímá o ekologii a sociální podmínky, které jsou v dnešní době tak diskutované, chtěla bych vás vyzvat, abyste hovořili a vedli dialog se studenty a profesory formou komentované prohlídky,” dodala Adéla Matasová.

Poté všichni vystoupili do nejvyššího patra sýpky, kde návštěvníci vernisáže mohli vést dialog s autory vystavených prací.

Na sympoziu vznikla díla, která jsou vystavena v Sýpce a jejím okolí až do 31. října.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.