Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr společně s místostarosty Ing. Václavem Chroustem a Ing. Martinem Křížem. Těmi nejvýznamnějšími hosty však byli autoři knihy doc. PhDr. Ivana Čornejová, PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., a prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

„Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním setkání, které má základní cíl. Rádi bychom představili nový sborník, který je věnován králi Přemyslu Otakaru II., který je výsledkem hezkého sympozia, které jsme v tomto sále uskutečnili na začátku února letošního roku. Uskutečnili znamená ve spolupráci město a Městská knihovna," řekl na úvod místostarosta Klatov Václav Chroust.

„Jsme v magickém osmičkovém roce, a jak říkal pan profesor Čornej do místní televize FILMpro, vlastně jsme všichni unešeni a uchváceni těmi osmičkami, které jsou v našich myslích za posledních sto let. Ale my vlastně tímto sympoziem jsme se také pohybovali v osmičkovém roce. Jistě víte, že Přemysl Otakar II. zemřel v roce 1278, a že to bylo nedávno, 26. srpna, co jsme slavili 740 let. Ale my jsme chtěli, aby na sympoziu zazněla informace o přemyslovském snu, aby autoři nějakým způsobem představili panovníka a jeho rádce, spolupracovníky a následovníky jako skutečné lidi. Proto jsme tady hovořili o pražské univerzitě, o Karlu IV.

Jsme rádi, že jsme sympoziem uctili památku zakladatele našeho města a pátého českého krále Přemysla Otakara II. Ze stejných důvodů vydáváme tuto knihu. Jejím základem jsou právě přednášky přednesené na sympoziu. Náš dík patří všem slovutným autorům, neméně pak všem, kteří se zasloužili o úspěch sympozia i o tuto knihu," pokračoval místostarosta.   

Po zakladateli města pojmenují i nové náměstí 

Město Klatovy se k Přemyslu Otakaru II. nepřihlásilo jenom sympoziem a sborníkem. „Na posledním zasedání zastupitelstva města jsme splatili dlouholetý dluh, který máme ke svému zakladateli, a na návrh zastupitele Dušana Kučery jsme přejmenovali prostranství nyní nazývané na Rybníčkách na náměstí Přemysla Otakara II. Krásný parčík, kde stál Zápotocký, díky panu Kučerovi a díky tomu, že všichni zastupitelé pro to zvedli ruku, je už teď náměstím Přemysla Otakara II.," informoval přítomné Chroust.

A pak přišla ta chvíle. Nad symbolickým výtiskem si šampaňským společně připili autoři, ředitelka Městské knihovny Zdeňka Buršíková, starosta Rudolf Salvetr a oba místostarostové.

„Za kolektiv autorů bych rád poděkoval za promptní vydání této publikace, protože sympozium se konalo na počátku letošního února a je 18. září a publikace je k dispozici. Je to úžasná rychlost. Myslím, že byste měli zatleskat a ocenit to, co pro vás tady kulturní instituce i město Klatovy dělají. Děkuji Klatovákům za jejich vzorný přístup," řekl k nově pokřtěnému sborníku prof. PhDr. Petr Čornej.

O skvostný hudební doprovod, který všechny přenesl do časů Přemysla Otakara II., se po celý večer staral Mgr. Vít Aschenbrenner se svým Kolegiem pro duchovní hudbu, o písňový doprovod se zasloužila Lída Nová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.