Výsledný produkt musí mít konkrétního výrobce v daném regionu a na rozdíl od globální produkce, která putuje za spotřebitelem doslova po celém světě, by za regionálním výrobkem nebo službou měl potenciální zákazník přijet do místa jeho vzniku.

Obecně prospěšná společnost Úhlava je známa v Pošumaví dlouhodobou podporou a propagací lokálního hospodářství. Mimo jiné 9 let koordinuje v Plzeňském kraji soutěž Regionální potravina a spolupracuje na celé řadě projektů s touto tematikou s Úřadem pro potraviny, zemědělství a lesnictví v Chamu.

O tom, že téma lokální ekonomiky a podpory venkova rezonuje celou Evropou, svědčí i skutečnost, že Úhlava, o.p.s. byla vyzvána k účasti v mezinárodním konsorciu, které v rámci celoevropského projektu LIVERUR řeší problematiku tzv. Living Labs neboli ve volném překladu Živých laboratoří na venkově.

Zjednodušeně se jedná o spolupráci mezi těmi subjekty, které nějakým způsobem zasahují do regionální ekonomiky. Projektu se účastní 23 partnerů z 12 nejen evropských zemí a jeho cílem je pod vedením univerzity ve španělské Murcii najít na základě sociálně ekonomické analýzy optimální modely pro venkovské prostředí, zvýšit potenciál pro další diverzifikaci venkovské ekonomiky a poukázat na další nové možnosti dlouhodobé spolupráce v regionálním výrobním i spotřebitelském řetězci s důrazem na šetrné a udržitelné způsoby hospodaření.

Úhlava, o.p.s. spolupracuje na projektu s celou řadou pošumavských venkovských podnikatelů a vzhledem k tomu, že projekt je v počáteční fázi, uvítá i spolupráci s dalšími zájemci o tuto problematiku z řad místních výrobců nebo poskytovatelů služeb.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Úhlava Ing. Pavel Vondráček k tomu uvedl: „Projekt má pro nás význam zejména v tom, že se seznámíme, jak podporují místní ekonomiku v dalších státech, a tyto zkušenosti budeme schopni přenášet malým podnikatelským subjektům v Pošumaví.”

Další informace k celému projektu jsou k dispozici v angličtině na www.liverur.eu nebo k jeho české části v kanceláři Úhlavy o.p.s. v Klatovech. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.