Sedmnáctý ročník oblíbeného běhu Zamykání hradu o hradní klíč se uskuteční v sobotu 31. října od 13 hodin. Poběží se v několika věkových kategoriích a vítěz si užije vyhlídkový let. Na závěr čeká diváky i účastníky lampionový průvod a slavnostní ohňostroj.

Akce začíná ve 13 hodin zápisem závodníků. První poběží ve 14 hodin pážata, tedy děti ve třech věkových skupinách 3–5 let, 6–8 let a 9–11 let na vzdálenost od 150 do 600 metrů. Mladí panoši ve věku 12 až 15 let a hradní dámy od 12 do 100 let odstartují běh na dva kilometry v 15 hodin. Šestikilometrový běh rytířů, tedy mužů od 16 do 100 let začne v 16 hodin.

Připomenou i Jana Wericha

„V mezičase se mohou návštěvníci pokochat ukázkami vazeb podzimních kytic v podání Hany Kindelmannové Šebestové a připomenout si 35. výročí úmrtí velkého českého herce a milovníka Velharticka Jana Wericha. V nabídce jsou také volné prohlídky hradu, během nichž lidé potkají historické i pohádkové postavy. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet střílení z luku, připraveny budou různé soutěže pro děti a každý si bude moci vyrobit vlastní lampion, který využije během závěrečného lampionového průvodu. Příjemnou hradní atmosféru dokreslí sušická hudební skupina Memento a U hradního sládka bude připraveno občerstvení,” sdělila mluvčí NPÚ České Budějovice Mgr. Jitka Skořepová.

Královské poklady tu nebyly

Prvním známým majitelem podivuhodné stavební památky byl Bušek z Velhartic, zmínka o hradu je z roku 1318. Jeho syn Bušek mladší byl císaře Karla IV. oblíbencem, byl mistrem královské komory. On prý nechal zbudovat mohutný kamenný most spojující věž s palácem, i když novější výzkumy jej přisuzují až pánům z Hradce.

Jezuitský kněz Bohuslav Balbín, znalec české historie, o Velharticích napsal: „V máji 1422 zamýšleli čeští páni ukrýt královskou korunu na nějakém bezpečném a dobře opevněném místě před nástrahami nekatolíků /husitů/ a Pražanů. I nařídili zprvu dopraviti ji na hrad Karlštejn. Pražané se však dozvěděli, že je tam koruna uložena, i hrad oblehli. Ale krátce před obléháním odvezlo deset jezdců, kteří jediní věděli o tom tajemství, korunu a cennější královské poklady k pánu velhartického hradu...” (Čas hradů v Čechách)

Mýlil se Balvín, poklady skončily v Uhrách, do země se vrátily až po roce 1436, na Karlštejně je ukryl protivník Jiřího z Poděbrad purkrabí Menhart z Hradce.

Velhartice poté vlastnili Švihovští, posledním významným majitelem byl původně krejčí, posléze císařský plukovník Martin Huerta. Fanatický katolík, na svých majetcích tvrdě potíral jinou víru. Značně zchátralý hrad opravil a přistavěl renesanční nový palác. 

Na panství se vystřídala řada majitelů, hrad byl v 19. století opuštěn a částečně rekonstruován v romantickém slohu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.