V sobotu 1. června byla slavnostně zahájena výstava s názvem Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993, která vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a kulturního sdružení „Přes hranici.“

„Rok stého výročí vzniku samostatného Československa je vhodnou příležitostí k rekapitulaci počátků diplomatických styků mezi Prahou a Berlínem. Tato výstava zprostředkovává mnoho zajímavých zákulisních postřehů z roku 1918 a bezprostředně následujícího období, ale zdůrazňuje také začátek nové kapitoly v česko-německých diplomatických vztazích po sametovém rozvodu a vzniku České republiky v roce 1993,“ uvádí se v katalogu k výstavě.  

Výstava prostřednictvím dobových fotografií a textů zajímavým způsobem dokumentuje počátky vzniku diplomatických styků mezi oběma zeměmi v době, která byla v Evropě velice složitá a mnohdy i nepřehledná. Ještě před koncem Velké války se rozpadla rakousko-uherská monarchie a vznikaly nové státní útvary, mezi nimiž významnou pozici zaujímalo Československo, jehož součástí byla i početná německá menšina.  

Bez zajímavosti tak není skutečnost, že generální konzul Fritz von Gebsattel dne 2. 11. 1918 uznává jménem Německé říše jako první zástupce jiného národa nezávislost Československa. Rovněž se u svých nadřízených v Berlíně zasazoval o dobré sousedské vztahy a pochopení pro nový stát.

V roce 1919 byla ve Versailles podepsána mírová smlouva, v níž Německo kromě jiného uznalo úplnou nezávislost československého státu (čl. 81 Versailleské mírové smlouvy).

Asi není potřeba zdůrazňovat, že velkou ranou do vzájemných vztahů byl nástup Hitlera k moci a následné události, které vyvrcholily obsazením nejprve pohraničních oblastí a posléze i zbytku Čech a Moravy. Válečná léta, při nichž zahynuly desetitisíce občanů bývalého Československa, a poválečný odsun německého obyvatelstva vyvolaly dlouhodobou zášť, od roku 1948 účelově živenou i komunistickou propagandou.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 padla i železná opona. Existence Československa neměla dlouhého trvání - 1. 1. 1993 vznikla Česká republika.

„Jedním z hlavních úkolů diplomacie mezi Prahou a Berlínem v 90. letech bylo obnovit politický dialog mezi oběma státy a právně ukotvit vzájemné vztahy. To se podařilo v roce 1992 podpisem Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci,“ dočteme se na výstavě.

Vyvrcholením pak byla Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, kterou v Praze dne 21. 1. 1997 podepsal předseda vlády Václav Klaus a spolkový kancléř Helmut Kohl.

Výstava potrvá do 30. června.        

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.