V roce 1881 zakoupila židovská obec od Georga Beywla pozemek a dům, který byl později stavebně propojen s budovou nové synagogy a sloužil jako židovská škola.

Bohoslužby zde začaly již v roce 1884. Každou sobotu bylo čteno z Tóry, slavil se šabat, tedy den zasvěcený odpočinku, ale i další svátky, jako například sukot (svátek stánků), chanuka (svátek světel) či pesach (svátek nekvašených chlebů). Synagoga se tak stala centrem židovské kultury.

Sloužila jen 55 let, pak následovala zkáza

V roce 1939 byla synagoga zlikvidována německými okupanty. Ze štítu byly vytlučeny desky Desatera a budova synagogy byla přestavěna na truhlářskou dílnu.

Ani po válce však nedošlo k nápravě – budova byla coby německý majetek zkonfiskována, aby posléze opět plnila funkci truhlárny. Armáda se později nezdráhala využívat objekt jako sklad pneumatik.

Záchranu přineslo až občanské sdružení

V roce 2002 vzniklo občanské sdružení Památník Hartmanice, jehož hlavním cílem byla obnova zdevastované synagogy a vytvoření památníku česko-německo-židovského spolužití.  

Sdružení si zaslouží pochvalu, protože se mu povedlo vskutku unikátní dílo, které bylo v roce 2006 právem oceněno.

Čtyři expozice

Synagoga v současné době nabízí čtyři expozice – Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, Historie a rekonstrukce synagogy, Šumava na starých fotografiích a Vesnice na Šumavě zlikvidované po roce 1948.

„Podařilo se nám dohledat mnoho pamětníků, nechali jsme promluvit staré kroniky psané česky i německy, vypátrali jsme černobílé fotografie se šumavskými tvářemi a listovali dokumenty nalezenými v archívech po celém světě“, uvádí kurátorka výstavy Mgr. Tereza Brůchová na stránkách www.hartmanice.cz.

Navštívit synagogu můžete do konce března každou sobotu a neděli v době od 9 do 17 hodin, od dubna je pak zpřístupněna i v další dny kromě pondělí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.