Úzké silničky, kopce poseté lesy, louky a rybníky. Tak vypadá okolí poklidné a svým způsobem půvabné vesničky s honosným názvem – Frymburk.

Kdy vlastně vznikl?

Kdy přesně byla tato oblast osídlena, asi již nezjistíme. Na základě některých nálezů lze ale vyslovit domněnku, že se zde pohybovali již bájní Keltové, kteří na Šumavu přichází někdy po 6. stol. př. n. l.

„O Frymburku pochází první písemný doklad o rodu (Protiwa de Fridburg) až z roku 1349. Ale již o století dříve byl ve vsi, tehdy nazývané Friedenburg, postaven hrádek,” uvádí se na webových stránkách obce.

Právě původní název Friedenburg je rovněž zajímavý, neboť může být volně přeložen jako ochranný hrad. Pak samozřejmě vyvstává otázka, koho a proč chránil.

Kamenná hlava s korunou

V nedávno otevřeném muzeu v Nezamyslicích se nachází záhadný artefakt s názvem Socha krále, který byl zapůjčen rodinou Turků z Frymburka a pravděpodobně pochází z místní tvrze. Není však jasné, kdo je vlastně vyobrazen, a zda se jedná o kompletní dílo, či pouze jeho část.   

„Na soše je zajímavý pozůstatek po železném kruhu, který sloužil k uvazování koní. Železo v horní části sochy svádí k domněnce, že šlo původně o jakési sousoší, jehož horní část je nenávratně ztracena,” dočteme se v muzeu.

Vypálený hrad

To, že Frymburk nebyl úplně bezvýznamný hrad, svědčí i následující událost z 15. století. Majitelem hradu byl jistý Racek Varlych z Bubna, který se dostal se do konfliktu s českým králem Jiřím z Poděbrad.   

„Když pak se bojovné povahy své nezapíraje králi Jiřímu vzepřel, přitáhl kníže Jindřich s vojskem královským ke Frymburku a dobyv ho spálil a rozvalil,” uvedl v 19. století August Sedláček v díle Hrady, zámky a tvrze království českého.

Mohla by tedy kamenná hlava znázorňovat právě Jiřího z Poděbrad? Nebo jeho syna Jindřicha, který přitáhl s vojskem? Možná.

Ztracený muž

K Frymburku se váže pověst, podle které jeden místní muž zmizel při sekání trávy na louce. Zůstaly po něm jenom dřeváky, hrábě a kosa. Nešlo by až o tak důležitou událost, kdyby se po čtyřiceti letech znovu neobjevil.

„Říkal, že se dostal až kamsi na onen svět, kde hoří celá armáda svící života. Viděl, kdo má jak tu svou dlouhou, podle ní může odhadnout zbývající délku života u takové osoby. Když navíc prohlásil, že tuto schopnost vidět dosud neztratil, způsobil poprask. Všichni chtěli vědět, jak dlouho budou ještě živi,“ uvádí se na webových stránkách Klubu psychotroniky a UFO Šumava.

Je možné, že se ve Frymburku nacházela brána do jiného světa, užívaná již starými Kelty? A nebyl to důvod, proč zde byl vybudován hrad, který měl toto tajemství chránit? Jde samozřejmě pouze o spekulaci, ale proč si v dnešní složité době nedopřát trochu fantazie a tajemna.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.