Řada lidí se domnívá, že právě na Strašínsku je skryto tajemství, které se zatím nepodařilo odhalit. Hovoří se o hradu, který měl původně stát na místě dnešního kostela, o zlatém pokladu či podzemním hadím království.

Tajemná síla  

Kdo, kdy a proč se rozhodl vystavět na kopci Hůrka kostel, není zcela zřejmé. Podle jedné legendy chtěli obyvatelé Strašína původně postavit svatostánek na nedalekém kopci Vůsí, ale jakási tajemná síla s jejich záměrem nesouhlasila a přemisťovala stavbu na kopec Hůrka.

Pohanská svatyně?

Podle některých odborníků většina sakrálních staveb byla vybudována na místě bývalých pohanských svatyní. V případě strašínského kostela by to tedy znamenalo, že zde již před příchodem křesťanů existovalo něco, co lidé uctívali, vyznávali či alespoň respektovali.   

Kopec Hůrka mohl tedy být původně pohanskou svatyní. Skalní výběžek, který se nachází za kostelem, resp. voda v něm, má mít pro člověka blahodárné účinky. Podle psychotronika Pavla Kozáka je toto místo významným energetickým bodem. Nelze pochybovat o tom, že by například keltští druidové nedokázali využít tohoto místa  

Před čím kostlivec varuje?

Zeď kostela má dvě výrazné dominanty - kaple (či bývalé hradní bašty?). Kaple sv. Barbory je přístupná i ve své dolní části. To však již neplatí o druhé kapli, která byla v minulosti využívána jako kostnice. Z neznámého důvodu není možné do dolní části nehlédnout. Proč? Prostě je zazděná a přístupná pouze v horní části.

Ovšem právě tato část je velice zajímavá, především kvůli nově objeveným a nyní restaurovaným freskám. Pokud budete mít štěstí, můžete tyto fresky vidět alespoň přes mříž. Ale pohled je trochu děsivý. Bude na vás zírat obludný kostlivec s kosou a přesýpacími hodinami. Celkem běžný symbol smrti.

Jenomže kolem kostlivce je celkem šest lebek a pod nimi zkřížené kosti. Tento symbol se v moderní době používá jako označení pro velmi nebezpečné látky. Mohl autor těchto maleb varovat před něčím zlým, nebezpečným či tajemným?

Pokud budeme počítat, pak máme šest lebek a jednoho kostlivce. Tudíž číslo sedm. Smrtelných hříchů je sedm. Spácháním takového hříchu je člověk předurčen, aby se jeho duše dostala do pekla.

Restaurování původních maleb pokračuje, ale z dosud odkrytých fresek je patrné, že jejich námětem je peklo. Nabízí se tedy otázka, zda se v tomto místě nebo někde poblíž nenacházel vstup do jiného světa, ať ho již nazveme nadpřirozeným, tajemným, temným či peklem.

Cesta k pokladu?

Když budeme pátrat v obtížně přístupném okolí kostela, nalezneme zajímavý podzemní kamenný prostor, završený klenbou. Silně připomíná začátek podzemní chodby, která ale dále nepokračuje.

V dnešní době nepokračuje, ale bylo tomu tak i v minulosti? Nebo jde skutečně o pozůstatek jedné z chodeb, které se na Strašínsku údajně nachází a spojují významná místa? Nebo je to snad cesta k bájnému pokladu?

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.