V loňském roce byla během letních měsíců na zámku v Horšovském Týně úspěšná výstava Tři střevíčky pro Popelku. Navštívilo ji více než 13 000 návštěvníků.

"Většina z nich byla touto pohádkovou výstavou nad míru spokojená. Našli se však někteří, kteří už tak spokojeni nebyli. Jednalo se ve většině případů o kluky, kteří prohlašovali: Tady jsou jenom šaty, nebo: Jé, to je jenom pro holky. A právě tito mladí pánové nám vnukli nápad. Připravit v letošním roce výstavy dvě. Jednu pro „holky a mámy“ a druhou právě pro „kluky a táty“. Tak se také stalo. Od 1. května tak jsou na zámku výstavy dvě," informoval kastelán Jan Rosendorfský.

V Erbovním sále je nainstalována výstava Cirkus Humberto, kde si návštěvníci mohou prohlédnout kostýmy, rekvizity, přečíst natáčecí plán, perličky z natáčení a jiné informace o tomto seriálu, který shodou okolností odvysílala Česká televize na jaře letošního roku.

Výstavu připravili zaměstnanci barrandovského Fundusu a. s. pod vedením Věry Krátké. Spolu se zámkem v Horšovském Týně pořádá tuto výstavu občanské sdružení Juniorfest, které na ni plynule naváže pořádáním již šestého ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest, a to na začátku listopadu.

Druhá výstava pro „kluky a táty“ se nachází v zámecké konírně, která není za normálních okolností veřejnosti zpřístupněna. Jedná se o výstavu s artefakty II. světové války, nazvanou Svoboda měla jméno Patton. Najdete zde zbraně, uniformy, předměty denní potřeby, vybavení polní nemocnice, různé dokumenty a mnoho dalších zajímavostí týkajících se této historické události. Výstavu spolu se zaměstnanci zámku připravilo Občanské sdružení KLUB 3. ARMÁDY V KLATOVECH.

Obě výstavy lze navštívit podle otevírací doby zámku do 30. září.

Více informací můžete získat zde www.horsovsky-tyn.cz

Více informací

Hrad a zámek Horšovský Týn

Horšovský Týn byl původně biskupský hrad založený před polovinou 13. století pražskými biskupy. Byl strategickým bodem na obranu kupecké stezky z Řezna do Prahy. Po husitských válkách přešel do držení světských feudálů. V roce 1547 vyhořel a byl přestaven v monumentální renesanční sídlo Janem mladším Popelem z Lobkovicz.

Po Stavovském povstání se stal majitelem Horšovského Týna Maxmilián Trauttmansdorff, který se zasloužil o podepsání Vestfálského míru v roce 1648 na ukončení třicetileté války. Rodina Trauttmansdorffů vlastnila panství až do roku 1945. Od roku 1945 vlastní zámek stát.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.