Už od roku 2011 probíhá v Domově pro osoby se zdravotním postižením (DZOP) Stod, pilotním zařízení transformace sociálních služeb v Plzeňském kraji, proces, jehož cílem je umožnit uživatelům domova žít v přirozené komunitě s podporou odpovídající individuálním potřebám uživatelů. Velkokapacitní ústavní služba pro lidi s postižením je tak nahrazena bydlením a podporou klientů v běžném prostředí.

Díky transformaci pobytových sociálních služeb mohou uživatelé DOZP žít v nově vybudovaných domácnostech, chráněných bytech nebo nízkokapacitních domovech pro osoby se zdravotním postižením a žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

"Jedním z našich cílů je podpořit samostatnost klientů a jejich zapojení do běžného života," uvedl Zdeněk Honz, krajský radní pro oblast sociálních věcí.

Projekt Transformace DOZP Stod – I. etapa plánuje přestěhování osmašedesáti klientů do samostatného bydlení v lokalitách v okolí města Stod. Už v roce 2011 byly opraveny dvě bytové jednotky v Holýšově, kde našlo nové bydlení pět klientů DOZP Stod. Od čtvrtka 22. srpna další zrekonstruovaný byt (3+1) v Holýšově využívají tři uživatelé DOZP.

Do konce příštího roku by se dalších šedesát klientů mělo přestěhovat do domů v Holýšově, Stodě, Nýřanech a Dnešicích. V rámci druhé etapy transformace, která už také probíhá a měla by být uzavřena do konce roku 2015, pak nové bydlení čeká na čtyřicet jedna uživatelů DOZP Stod.

Projekt Transformace DOZP Stod je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.  Prostředky na jeho uskutečnění jsou z 85 % hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.