Vyobrazení klenotů botaniky, jakož i doprovodného společenství brouků a motýlů, uzříte na informační tabuli u odpočívadla pod zříceninou.

Svahy jsou suťové, stoupání ke hradu není nijak náročné. Doporučuji obejít ho po obvodu, teprve tak si uvědomíte, jak rozsáhlé sídlo tu pánové z Velhartic zbudovali. 

Zakladateli byli páni z Velhartic

Hmatatelná je dřina z navršených kamenů, z nichž stavěli hradby.Další tuny zdiva padly na palác, z něhož zbylo mohutné torzo. Ve 14. století se na kopci dřelo do úmoru, sídlo nechal zbudovat Bušek II. z Velhartic, jehož otec byl podkomořím markraběte Karla. Bušek II. sloužil Karlovi coby pozdějšímu císaři.  

Po zbudování hradu se Velhartičtí psali i z Herštejna, vlastnili ho do konce 15. století. Byla to velmi neklidná doba, stále se mezi sebou svářila katolická a kališnická šlechta. Šlo hlavně o škodění si, loupeže a krádeže, občas to někdo mordem odnesl. 

Loupeživý Jan

Při západní hranici měli rozbroje čeští šlechtici s Albrechtem Bavorským. Podnikali rabovací nájezdy na bavorskou stranu, největším škůdcem byl majitel hradu Jan Hernštejnský. 

Bavorům došla trpělivost, přitáhli na podzim 1474 ke hradu a Jana zajali. Slíbil pokoru, bědoval, že má tři dcery a co by si holky bez tatínka počaly. Bavoři se nechali umluvit. Jen se Jeník dostal na svobodu, hned začal s plundrováním znovu. Nějaký Bavorák mu přece může zlíbat šos. A buntoval i ostatní, ať se nedají, že si snadno nakradou. Nikomu se do umírání nechtělo, v odboji zůstal sám.

Jenže Bavorák tentokrát nemínil vyjednávat, hrad oblehl, rozvalil a blížil se konec. Jana zajali a ve vězení v Bavorech zemřel.

Herštejnovny se zavřely ve věži, kde údajně tatík měl část naloupených cenností. Bavoři věž ostřelovali, těžké bombardování to prý bylo.

Dívkám se nepodařilo uvolnit vzpříčená vrata a nakonec zahynuly v sutinách. Věži se začalo říkat Panenská. Přes dlouholeté hledání se žádný poklad nenašel. 

Uprostřed hradu uvidíte zbytky věžovitého paláce, zdi jsou asi 10 metrů vysoké a kolem 2 metrů silné.

Znovuzrození znamenalo zánik

Rozvalený hrad se snažili dát do pořádku Švihovští z Rýzmberka, kteří z něho vybudovali mohutnou pevnost. Ale v té době již postrádala význam.

Město Domažlice hrad koupilo v roce 1524, ale to už hradům odzvonilo a místo pustlo. Obvodová hradba je z velké části zachována, v roce 2007 některé úseky při orkánu Kyril poničily padlé buky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.