Osmnáctý květen je svátkem Mezinárodního dne muzeí, který se slaví po celém světě. Muzea vytvářejí a spravují rozsáhlé sbírkové fondy s cílem upozorňovat veřejnost na jejich význam v rozvoji celé společnosti. Vzhledem k úrovni jednotlivých zemí si jejich muzea vytvářejí specifické programy podle jim dané historie a současné potřeby.

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí je tak historicky spjato s tradicí tohoto města. Jsou to tři významné mezníky, které proslavily město po celém světě. Stálé expozice v muzeu jsou jejich věčnou památkou. "V Ústí umí každý housti" otevírá světničku Mistra Jaroslava Kociana, houslisty, kterého díky KHS zná celý svět. Městu textilu je zasvěcena další světnička, kde navíc si může návštěvník zkusit práci na kolovratu nebo na tkalcovském stavu. 

Třetím významným ústeckým rodákem je sochař Quido Kocián, jehož prestižní socha Mrtvý Abel zdobí přilehlý park Hernychovy vily včetně postavy vodní víly Tichá Orlice z roku 2009, autora Petera Mandla, potomka ústeckých občanů, tvořícího svá díla ze skla a bronzu ve Švédsku.

Obě tyto sochy jsou inspirací pro návštěvníky k odhalení tajemství jejich vzniku. Tento poznatek byl pak pro pracovníky muzea podnětem obohatit program dne muzeí přiblížením práce s kamenem otevřením v altánu parku sochařské dílny.

S pomocí zkušené lektorky Mgr. Petry Zeidlerové, absolventky SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích oboru restaurování kamene, se mohli zájemci v průběhu soboty 18. května stát mistry kameníky a odnést si domu podařenou dekoraci dle svého přání a představ.

Zapotřebí byl pracovní oděv. Ochranné pomůcky, nástroje a dostatečné množství materiálu zajistilo muzeum. První úskalí kamenické práce přineslo použití kladívka, dláta, zubáků, špice a železné paličky. Ještě náročnější a namáhavější bylo následné odsekávání a lámání pískovce.

Veškeré tyto ruční úkony řemeslné práce však nepolekaly snaživou střední generaci příchozích, dokonce ani zájem a hravou tvořivost těch nejmenších. Zapojil se i sám ředitel muzea PhDr. Radim Urbánek s celodenní prací na vysekání velkého kamenného koryta.

Na třicet rozličných prací pak putovalo s večerem se svými autory do jejich domovů. Pro velký zájem o tuto akci jednou sochařskou dílnou nabídka muzea nekončí. Ještě o víkendech 15. června, 17. srpna a 21. září se změní altán v sochařskou dílnu, kde za kurzovní poplatek 30 Kč bude možné strávit celý den od 10 do 17 hodin s lektorkou Petrou Zeidlerovou nad kamenickou tvorbou.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.