Na základě mostní prohlídky a revizní zprávy o havarijním stavu mostu přes řeku Třebovku v Lázeňské ulici v Ústí nad Orlicí jeho vlastník a investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje požádala Městský úřad v Ústí nad Orlicí o okamžitou uzavírku silnice II/360.

Z tohoto důvodu byla s platností od 15. dubna provedena úplná uzavírka mostu ev. č. 360-012 v úseku od křižovatky s ulicí Mosteckou po křižovatku s ulicí Vrbovou s uvedením objízdných tras, které se týkaly autobusové, nákladní a osobní dopravy směrem na Litomyšl a ztížily i místní osobní dopravu od Speciální základní školy, PVT a dalších četných firem, včetně jízd motorovými vozidly na Andrlův chlum.

Po provedené demolici mostu bylo proto přistoupeno k řešení osazením mostního provizoria, tvořeného kovovou konstrukcí, které by mělo sloužit až do celkové rekonstrukce mostu.

Plánovaným ukončením postavení tohoto provizorního mostu tak bylo umožněno od pondělí 13. května veškerá dopravní omezení a uzavírky zrušit a přejít do předchozího režimu veškerých spojů a další dopravy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.