V roce 2008 byl 2. duben vyhlášen jako Světový den porozumění autismu. Od té doby každým rokem je měsíc duben spojen s řadou akcí po celé České republice, které podporují porozumění lidem s poruchou autistického spektra (PAS), jehož symbolem je modrá barva.

Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje, která ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním chováním. Pro rodiče to znamená, že jejich potomek jim nikdy nebude ideálně rozumět, ale oni musí rozumět jemu. Vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální integrace a představivosti, prostě žije ve vlastním světě.

Na pomoc rodičům občanské sdružení PAS pořádá akce zaměřené na propojení těchto odlišných světů, s cílem jít stejným směrem, projít stejným cílem a mít společnou radost. K nim se úspěčně řadí takzvané modroběhy.

S tímto cílem v Ústí nad Orlicí kolektiv pracovníků PAS pod vedením Zuzany Polákové odstartoval v sobotu 20. dubna pro rodiče a jejich děti s poruchou autistického spektra i další hosty tzv. Sheldonův modroběh, vedoucí trasou označenou modrými fáborky na Andrlův chlum.

Vedle krásné procházky jarní přírodou a poznáním tajemných míst Andrlova chlumu bylo připraveno 10 úkolů z oblasti znalostí, dovedností i sportovního zaměření. Po splnění názvu rostlin, hodu šiškou na cíl, označení předmětů modré barvy, zpívání a malování a nakonec i provedení pěti kliků a dřepů označených v kontrolní kartičce, je čekala na Andrlově chlumu sladká odměna.

S tímto cílem startující proběhli okrajem města k stezce kolem tří kapliček křížové cesty. I ty mají svou pověst ve snu tkalce Andrese. Dalším zastavením byl lesní pavilon, bývalé výletní centrum ústeckých obyvatel, kde se opět zpívalo, tentokrát s vydatným doprovodem psího tria.

Poté náročná trasa vedla strmou cestou Řehořova dolu až k Poustevníkově studánce. K ní se váže údajný příběh z třicetileté války, kdy Švédové všechny studny, studánky a vody ve městě otrávili, jen tento pramen nenašli. Zde pak si ústecký občan Řehoř postavil poustevnu, kde žil až do doby, kdy nešťastnou náhodou shořela.

Při dalším putování čekala ještě jedna významná památka, a to kamenný kříž, který je dokladem smutné události, kdy byl na tomto místě ústecký řezník usmrcen rozzuřeným býkem, kterého vedl na porážku.

Veselejší byl závěr trasy, která vedla kolem chaloupky s čarodějnicí připomínající pohádku o perníkové chaloupce. Konečnou odměnou v chatě Hvězda na vrcholu Andrlova chlumu nebyl sice perník, ale sladká fidorka s diplomem a medailí.

Nebylo vítězů ani poražených, jen tichých, jako by šťastně vypadajících dětí, kterým se obohatil jejich jim daný jiný svět, a spokojených rodičů z příjemně a zajímavě stráveného jarního dne.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.