Pro obyvatele města, tradičně spjatého s textilní výrobou, připravili pracovníci ústeckého spolku STOReAGE od 8. do 23. dubna prohlídku exponátů z obsáhlé sbírky žakarových výrobků textilního odborníka Herberta Köglera. Při pondělním otevření výstavy navíc sběratel seznámil početné návštěvníky s historií a způsobem této výroby.

Herbert Kögler, důchodce žijící v Ústí nad Orlicí, navázal na rodinnou tradici a celý život pracoval v textilu. Již od studia na Střední průmyslové škole textilní o prázdninách se zaučoval na výrobu úzkého textilu, tzn. na výrobu stuh, a to té nejobtížnější části tohoto oboru - žakarových stuh.

Ve svém vystoupení představil svoji profesní dráhu: „Po základní vojenské službě jsem se orientoval speciálně na výrobu stuh a prošel jsem od funkce mistra žakarové tkalcovny až do funkce vedoucího provozu tkalcovny hedvábných žakarových stuh. V tomto závodě ve Velkém Šenově celoroční produkce žakarových stuh byla zhruba 5 milionů metrů ročně. V roce 1969 jsem přešel do nově budovaného závodu ve Vilémově u Šluknova. Zde jsem pracoval jako dispečer žakarové tkalcovny a po technologické stránce organizoval celou výrobu stuh na 182 nově vyrobených člunkových stuhařských stavech RSJ, na kterých se ročně vyrobilo až 2 000 druhů výrobků až po čtyřech barevných variantách. Po dvou letech jsem přešel do n. p. Perla v Ústí nad Orlicí, kde jsem pracoval jako dispečer na výrobě různých tkanin pro damaškové ložní povlečení. Po třech letech jsem nastoupil do VÚB jako technolog tkaní a následně v prodeji tkanin.”

Jeho celoživotní práce v textilu, zejména na výrobě stuh, ho přiměla k dochování této činnosti a památky desítky skutečných stuhařských odborníků, z nichž převážná část již nežije, i části strojů, na kterých vyráběli, neexistují.

Poté představil svoji vystavenou sbírku, která byla 25. srpna 2015 zapsána do České knihy rekordů: „Tento zápis je nejen oceněním moji celoživotní sběratelské práce, ale zejména kulturním dědictvím generace stužkařských odborníků naší republiky ze Šluknovského výběžku, závodu STAP a dalších menších výrobců.”

Popisem nejvzácnějších exponátů pokračoval: „Můj otec, Anton Kögler, byl autorem podkladové stuhy pro jednu ze šerp prezidenta Masaryka, pro jejíž tkaní byla použita i nit z pravého zlata, dále vyvzoroval a utkal všechny podkladové stuhy pro šerpy rumunského krále Karola.”

Dále výstava nabízí ukázky na pravém hedvábí, žakarových i jehlových tkanin, rozdíl mezi tkaním a vyšíváním na velkém státním znaku ČR s upozorněním na výrobu žakarových stuh, které spolu s výrobou brokátů a saténů patři k vrcholům textilní výroby. Neméně zajímavé jsou četné záložky do knih, kalendáře, etikety, odznaky, krojové stuhy, suvenýry pro prezentaci firem, měst, zájmových spolků, blahopřání a záložky k příležitosti různých výročí, včetně etiket pro export.

Tkané etikety a lemovací stuhy dodnes vyrábí firma STAP a. s. Vilémov, ovšem další panel ukazuje karty a vzornice, které dnes už nikdo neumí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.