PRACUJI - BYDLÍM - ŽIJI, název výstavy, ale i tři základní podmínky lidského bytí, které však nemusí být pro každého samozřejmostí.

Jsou lidé, kterým osud dal do vínku určitý zdravotní handicap, jenž jim brání v plnohodnotném životě. Přes různá postižení duševní nemocí však dokázali najít své uplatnění ve společnosti, vhodné zaměstnání i zapojení do pomoci druhým.

Jsou mezi nimi i takoví, kteří jedním nepříznivým okamžikem přišli o všechno, co jejich život naplňovalo. Sportovci, kteří po úraze se nemohou dál věnovat své závodní kariéře, a přesto se s nimi setkáváme na paraolympiádách. Umělci, kteří našli způsob, jak přes zdravotní omezení mohou dále, byť ve změněné podobě, v této práci pokračovat. Odborníci, kteří po ztrátě možnosti vykonávat původní profesi se úspěšně zaučili v méně náročné práci.

Důkazem je na výstavě uvedený příběh Laďky, tanečnice, kterou postihl těžký úraz a následná amputace nohy od kolene dolů. Přesto život nevzdala a se stejným zápalem pokračuje dál.

Procházející návštěvníci mají tak možnost zamyšlení nad přístupem k postiženým lidem ve svém okolí. V podvědomí si navíc odnášejí nedocenitelný vzor z uvedených příběhů, kdy nikdo nikdy neví, jaká překážka se právě jemu v životě postaví do cesty. 

Není náhodou, že tato výstava je doprovodným programem současného mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který právě promítáním 22 filmů s tématem lidské práce a dalšími výstavami v Ústí nad Orlicí probíhá. Výtěžek bude věnován na podporu domácího hospicu ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Vždyť jeden svět je na zemi pro všechny a stejně pro všechny platí i bez zákonů o lidských právech.

Není také náhodou, že účastníci některých příběhů výstavy jsou, nebo byli klienty státní neziskové organizace Rytmus Východní Čechy, o.p.s. s působností v celém Pardubickém kraji. Jejím cílem je usnadňovat cestu změny vedoucí k zapojení do běžného života pro lidi s mentálním postižením a pomáhat nalézt zaměstnání pro lidi se znevýhodněním.

Nápomocí k tomuto cíli je i současná výstava, kdy ve spolupráci koordinátorky Mgr. Kristýny Košvancové, fotografů Jindřicha Beneše a Veroniky Olivy je představeno 13 inspirativních mužů a žen, kteří žijí mimo škatulku svého zdravotního znevýhodnění.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.