Život každého člověka má svůj počátek a konec. Zrození přináší radost, ukončení života smutek. Při příchodu na svět není nikdo sám, proto by ani umírat neměl o samotě, ve strachu a bolestech.

Oblastní charita, která působí na území Orlickoústecka, poskytuje 17 služeb, mezi které patří i zdravotní služba Domácího hospicu ALFA-OMEGA, který zajišťuje odbornou pomoc lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic a psychologa. Tato paliativní péče, poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, umožňuje nevyléčitelně nemocným zemřít doma v blízkosti rodiny, v klidu a bez bolesti.

Zároveň je postaráno o truchlící rodinu s pomocí psychologa a vyřízením pozůstalostních záležitostí sociálními pracovnicemi. Navíc od 20. září minulého roku jsou pořádána pravidelná měsíční setkávání lidí, kteří ztratili blízkou osobu a mohou tak vzájemnou podporou nabýt útěchy ve své situaci.

Činnost hospicu je podporována i nestátní neziskovou organizací Divoké husy, která pomáhá tím, že zdvojnásobuje výtěžky vybraných benefičních akcí v sociální a zdravotnické oblasti až do výše 60 000 Kč.

K získání finančních prostředků tak přispěla Oblastní charita Ústí nad Orlicí dohodou se ZUŠ Jaroslava Kociana, která zajistila ve svých prostorách ve čtvrtek 28. března koncert ze skladeb domácích i světových autorů pro housle, klavír, kytaru a další hudební nástroje včetně sborového zpěvu a recitace. Na vystoupení se podíleli žáci všech uměleckých oborů školy.

Koncert se setkal s velkým zájmem veřejnosti a díky početným návštěvníkům bylo na dobrovolném vstupném vybráno 8 tisíc korun. Tuto částku pak Nadace Divoké husy zdvojnásobila, takže Oblastní charita na činnost Domácího hospicu ALFA-OMEGA pro letošní rok získala dalších 16 tisíc korun.

Koncert se tak zároveň stal poděkováním všem dárcům, kteří hospic podporují a díky nimž může pomáhat.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.