Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí ve vánočních dnech tradičně zdobí velké orlickoústecké historické betlémy, které jsou umístěny na bočních oltářích. V letošním roce prohlídka byla zahájena v sobotu 22. prosince a potrvá do pondělí 31. prosince s každodenní návštěvní dobou od 16.30 do 18 hodin.

K tradici také patří o svátku svatého Štěpána představení příjezdu tří králů a jejich předání darů u jesliček živého betléma.

Letošní rok byl výjimečný - v programové části byl využit nově vybudovaný park u kostela. Za zvuku fanfár čtyř trubačů se prostranství parku zaplnilo početnými návštěvníky, které u meditační kaple sv. Jana Pavla II. andělé veršovaným podáním uvedli do děje příběhu navozeným vystoupením žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí.

Autentičnost příběhu byla ztvárněna zažehnutými ohni podél stezek a poníkem s ovečkami v připravené ohrádce. Po projití tří králů všichni diváci zamířili do kostela, kde byly připraveny živé jesličky v podání Marie, Josefa a Ježíška.

Po představení králů byly k jesličkám položeny přinesené vzácné dary - zlato, kadidlo a myrha. Zároveň byl přečten děkovný dopis Arona Falleira, jehož adopce na dálku mu umožňuje dokončit školní docházku.

Poté se celý kostel rozezněl sborem všech přítomných mohutným hosana "Narodil se Kristus pán", který byl úvodem prohlídky jesliček a předávání finančních darů do pokladničky pro projekt adopce na dálku.

Povznesenou atmosféru svátečního dne si návštěvníci odnášeli i do svých domovů, kdy při odchodu obdrželi od skautů betlémské světlo.

I do ztichlých ulic se přenesla slavnostní nálada, do kterých jako by z podmračené oblohy sestoupily hvězdy, aby naplnily poslední vánoční den pohodou a radostí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.