Vánoční čas je obdobím radosti a nejkrásnějších dárků. Nejlepší jsou pak ty, které člověka provází formou pomoci po celý rok.

Nejvzácnější nabídku do prosincových dnů přinesla Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální v Ústí nad Orlicí, která 13. prosince nabídla nejen ukázku prostor a vybavení školy, ale zejména její činnost spojenou s důležitými radami a informacemi o pomoci.

Škola byla v Ústí nad Orlicí otevřena v roce 1979. Od té doby jí prošly stovky absolventek a absolventů. I v příštím roce obohatí personální stav ve zdravotnictví na 55 maturujících studentek a studentů. Zároveň ve školním roce 2019/2020 škola předpokládá přijmout 60 uchazečů oboru praktická sestra a 30 uchazečů oboru sociální činnost. Obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, vhodné pro dívky i chlapce.

Dále to jsou akreditované kvalifikační kurzy pro veřejnost: sanitář, pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a sportovní masáž.

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální v Ústí nad Orlicí je moderně vybavená škola, v níž učebny a učební pomůcky odpovídají současným trendům pro výuku všech studijních oborů. Charakteristická je rodinná atmosféra, přátelský přístup, sociální cítění a odborná pomoc studujícím ze strany pedagogů. Škola umožňuje také návazné studium po maturitní zkoušce, neboť má akreditaci ve vzdělávání v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole.

Vedle odborných znalostí a příkladného rozvíjení emočního kvocientu, kdy schopností empatie jsou velkou oporou pro pacienty, se studující školy zapojují do veřejného života. Jedná se o spolupráci se základními a mateřskými školami, kde přednášejí na téma Hrou proti AIDS, v rámci Dnů zdraví přibližují zdraví životní styl a poukazují na nežádoucí návyky kouření, alkoholu, drog a dalších omamných látek. Žáky ZŠ i MŠ je oblíbený program Zdravý úsměv s demonstrací správné zubní hygieny se známým mimozemšťanem Alfem.

Studenti oboru sociální činnosti vymýšlejí nejrůznější tematicky zaměřené programy pro místní stacionář, kde navíc seznamují klienty s muzikoterapií či arteterapií. Navštěvují i domov důchodců, kde mimo jiné zorganizovali velice povedený pravý masopustní rej masek s ukázkou lidových tanců.

Jejich spoluúčast nechybí ani na veřejných akcích, kdy pro Veletrh sociálních služeb připravují abilympiádu pro zdravotně postiženou mládež a další vědomostní soutěží obohacují Integrační setkání sociálních služeb v Ústí nad Orlicí. Nechybí ani jejich stánek se zdravotnickými službami na Dnu otevřených dveří orlickoústecké nemocnice.

Jejich přítomnost je pak velkou oporou pacientů, kdy v rámci praxe pod názorným vedením své učitelky Karly Skotálkové uplatňují nejen získané odborné znalosti, ale také vytvářejí natolik příjemné prostředí, kdy úsměv a milé slovo znamená víc než bolest.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.