Blížící se volby vyvolávají větší zájem lidí jak o celostátní sféru, tak hlavně o dění v místě jejich bydliště. Pomoci této informovanosti přispělo Velké odborové odpoledne, v kterém vystoupili přední ekonomičtí odborníci.

Zajímavost a dostupnost přednesených témat všem přítomným byly zprostředkovány střídajícími se vstupy líbivých písniček v živém provedení.

Hlavním tématem současné situace byla přednáška o stavu naší ekonomiky a sociálního státu s podotázkou, jak se změnily ekonomické a sociální ukazatele České republiky za posledních 25 let.

Přednášející, známá z vystupování v rozhlasu a televizi, Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD patří k našim nejvýznamnějším ekonomům. Přednáší na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, v Praze vede katedru politických, společenských věd a ekonomie. Profesně se věnuje mezinárodní ekonomii, především aspektům globalizace, energetiky a politické ekonomie.

Její vystoupení zaměřené na Evropu v porovnání k naší ekonomické situaci se týkalo rozdílné výše mzdy (včetně české minimální), otázky volného času i jeho smysluplného využití, prostě cíle dosažení plnohodnotného a kvalitního života.

Následně vystoupili další odborníci na sociální problematiku včetně zástupce Spolku pro lokální ekonomiku CERES Tomáše Vokouna. V závěru pak předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič připomněl stručné ohlédnutí za dějinami odborového hnutí, kdy generace lidí okolo dvaceti let o odborech neví už skoro nic, a přitom současné postavení člověka v pracovním procesu je výdobytek odborů.

Poté zdůraznil význam nově založeného Svazu nových odborů, kdy v měnící se ekonomické situaci před sektor průmyslu s čistě rutinní prací, se dostávají služby s potřebou vysokoškolského vzdělání, což ovlivňuje výši mezd a přináší nárůst chudoby.

Optimistickým závěrem písňového vystoupení "Očima okouzlenýma prohlížíš si svět", bylo posezení na sluncem ozářeném náměstí ukončeno.

Následující den další setkání na náměstí bylo zaměřeno na otázky týkající se čistě budoucího vývoje města. Do debaty se promítly předvolební sliby v porovnání s těmi před čtyřmi lety. Na základě této zkušenosti je třeba přehodnotit sliby účelové, sloužící pouze k získání hlasů určitého kandidáta, na jejichž splnění po svém zvolení zapomene.

Bližší poznání úrovně kandidujících uskupení pak nabízejí sloupové billboardy umístěné v dolní části Mírového náměstí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.