Integrační den osob se zdravotním postižením se stal pro ústeckou veřejnost každoroční tradicí.

Již po šesté zajistila Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunitní plánování Města Ústí nad Orlicí setkání organizací poskytujících sociální služby, jejich klientů, široké veřejnosti a hlavně žáků ústeckých základních škol i z blízkého okolí.

Potěšitelný je zájem této mladé generace o životní podmínky osob, které jsou omezeny svým zdravotním stavem. A navíc i skutečnost, že jedním z hlavních pořadatelů tohoto setkání s pořádáním četných soutěžních úkolů se stávají studenti Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí, která v současné době vyučuje na VOŠ studijní obor diplomovaná všeobecná sestra a na SŠ sociální činnost a praktická sestra.

Jednotliví soutěžící tak poznali dopady zdravotního omezení, jaké to je nevidět, pohybovat se pomocí chodítka nebo vozíku. Pomocné předměty včetně slepeckých holí zapůjčila Oblastní charita.

U stánku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočky v České Třebové, bylo možné získat informace včetně Braillovy české abecedy a otázku sluchového postižení bylo možné řešit nabídkou Audiohelp z Ústí nad Orlicí a Centra pro dětský sluch Tamtam z České Třebové.

Další skupina stánků různých služeb - Cedr, Poruchy duševního zdraví, Stacionář, Speciální ZŠ, Roska se sociálním poradenstvím pro osoby postižené roztroušenou sklerózou, Svaz postižených civilizačními chorobami a ČČK s dopravou pro seniory - vedle různých soutěží nabízely i prospekty o svém zapojení do pomoci postiženým osobám a prodej výrobků jejich klientů.

Po celý den procházel mezi stánky moderátor Jiří Zajíček, který rozhovorem se zástupci jednotlivých organizací prostřednictvím ozvučení náměstí informoval o jejich činnosti i plánu budoucích akcí.

Hlavní kulturní odpolední program zahájila kapela z domova pro zdravotně postižené U studánky z Anenské Studánky a soubor z Domova Pod hradem Žampach Barbušáci.

Poté klienti Stacionáře z Ústí nad Orlicí předvedli své taneční umění na choreografii Tančím svůj sen.

Další vystoupení patřilo canisterapii, při které majitelka a cvičitelka Lucie Lešingerová z České Třebové se svojí fenkou Teylou představila pozitivní vliv psího kamaráda na zdraví člověka. Hlavním předpokladem je mazlivost a přítulnost vybraného psího terapeuta.

Závěr programu zajistila šermířská skupina z Letohradu Honorata, která nejen umožnila zájemcům obléknout těžké součásti oděvu rytířů (drátěnou košili, rukavice, přílbu) z 9. století, z doby Přemysla Otakara II. a z časů Karla IV., ale předvedla i použití chladných a palných zbraní.

Navíc svůj soubor šermíři rozšířili o taneční sekci, takže jejich vystoupení bylo doplněno o ukázku cikánských, ruských a severských tanců.

O občerstvení prodejem kávy v kelímku se postaral klient Kafébaru organizace Rytmus Východní Čechy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.