Degenerativní onemocnění mozku, které se projevuje poruchou tzv. kognitivních funkcí (myšlení, paměti a úsudku), poprvé popsal již na počátku 20. století německý lékař Alois Alzeimer. Tehdy to byla nemoc vzácná a neobvyklá.

Dnes touto nemocí trpí minimálně každý dvacátý člověk starší 65 let a nevyhýbá se ani mladším ročníkům. Po osmdesátém roce věku to je dokonce již každý pátý, což je v celém světě 17 - 25 miliónů lidí.

V České republice se poprvé Mezinárodní den Alzheimerovy choroby slavil v roce 1998. Cílem je zvýšit povědomost o této těžké nemoci, jejíž příčina není známa, takže se léčit nedá, pouze stabilizovat. Podle aktuálních údajů Státního zdravotnického ústavu žije v ČR 150 tisíc pacientů s demencí, ke které Alzheimer postupně směřuje.

Pomocníkem je prospekt Vážka České alzheimerovské společnosti, který zajišťuje pravidelnou pomoc seniorům v důsledku onemocnění některým typem demence a není možnost zajistit sociální službu v domácím prostředí.

Obšírná informace o přispění k této službě byla poskytnuta na pořádané akci 21. září ředitelem Domova důchodců Janem Vojvodíkem, který v úvodu svého vystoupení představil historii zařízení, které bylo postaveno v roce 1925 jako chudobinec a postupem let začalo sloužit důchodcům všeobecně.

Rok 2012 přinesl jeho rozšíření a jako první v okrese byl vybudován domov se zvláštním režimem. V dalších letech se postupně péče navýšila budováním zvláštní metodiky, zavedením modelu psychologie a bazální stimulace. Se zkvalitňováním péče rostl převis poptávky, což vyžadovalo zvyšování kapacity, kdy k 93 lůžkům přibylo 51 (13 muži a 38 ženy) pro nemocné z Alzheimerovou chorobou.

Závěr patřil ohlédnutí za výsledky této péče. V roce 2015 je Českou alzheimerovskou společností udělen ústeckému domovu se zvláštním režimem certifikát kvality Vážka, který získává jako druhé zařízení v Pardubickém kraji. V celkovém hodnocení budovy, kompetence zaměstnanců, poskytování služby a přístupu k nemocným je navíc odbornou komisí udělena zvláštní pochvala za celkovou atmosféru.

Úspěchem je také spolupráce s italskými filmaři, kteří zde natočili dokumentární film, který byl uveden jako jeden z hlavních odborných vystoupení na Alzheimer festivalu 31. 8. - 3. 9. v italském městě Gavirate u jezera Lago di Varesza za účasti delegace tří sester ústeckého domova.

Další vystoupení vrchní setry Renaty Hegrové bylo všeobecným popisem změn v mozku, příznaků, diagnostiky a vyplývající péče o tyto pacienty se současným upozorněním na možnost telefonické poradny pro rodiny, které mají postiženou osobu v domácí péči.

Praktickou práci, zejména postavenou na laskavém přístupu doplnila sestra tohoto oddělení Iva Torašová. Zdůraznila špatnou komunikaci se slůvkem "proč" a naopak úsměv při zapojení nemocných do různých aktivit.

Ukončením bylo zodpovězení řady otázek zejména od studentů Střední zdravotní a sociální školy a promítnutí festivalového italského dokumentárního filmu z Ústí nad Orlicí Amore chi sei? - Lásko, kde jsi?

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.