Sté výročí narození se málokdy podaří slavit s jubilantem. Přesto stále živé vzpomínky dokážou přiblížit tento den do současnosti.

Významná osobnost města Ústí nad Orlicí, hudební pedagog, houslista, sbormistr, dirigent a čestný občan města, Antonín Šimeček by se dne 18. ledna dožil 100 let.

Vzpomínala nejen rodina a přátelé, ale i početná řada hudebníků, spolupracovníků, kulturních pracovníků v čele s Pavlem Sedláčkem, bývalých žáků hudební školy včetně žáků základních škol, kde hudební výchovu vyučoval. Nezapomenutelný je jeho laskavý přístup, kdy dokázal i žáky bez hudebního talentu naučit základní teorii a historii a hlavně lásce k hudbě na celý život.

Na počest jeho památky Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí připravila slavnostní koncert připomínající jednotlivé oblasti jeho činnosti. V úvodním slově současný ředitel ZUŠ Jiří Tomášek přiblížil jeho životní dráhu. 

Jako žák ve hře na housle Jaroslava Kociana se na jeho popud přihlásil do konkurzu nově zřizované hudební školy v Ústí nad Orlicí a tak se v roce 1939 stává jejím prvním ředitelem. Jiří Tomášek zároveň připomněl nelehké začátky této školy, kdy se z důvodu nevyhovujích prostor musela škola často stěhovat, až v roce 2003 se splnilo přání A. Šimečka, kdy byla otevřena nová samostatná budova hudební školy, která je po Roškotově divadle druhým důstojným stánkem kulturního života ve městě. Navíc novým dárkem k tomuto přání je 18. ledna odhalená pamětní deska A. Šimečka ve foyeru školy.

Další výčet jeho činnosti ho představil jako vůdčí osobnost hudebního a kulturního života v Ústí nad Orlicí i v České Třebové, kde byl od roku 1958 ředitelem LŠU. Uměleckou dráhu začínal v Symfonickém orchestru FOK hl. m. Prahy, po příchodu do Ústí nad Orlicí mimo pedagogické činnosti účinkoval v Ústeckých hudebních pátcích, pomáhal řídit Orchestrární sdružení, zpěvácký spolek Lukes, podílel se na divadelních inscenacích, stál u zrodu Komorního orchestru Jaroslava Kociana, který až do konce svých sil dirigoval. Třicet let působil jako člen odborné poroty KHS. V České Třebové řídil Komorní pěvecký sbor učitelek při LŠU a hrál na violu v orchestrárním sdružení Smetana.

Odkaz jeho činnosti se pak promítl do jednotlivých čísel programu. Jeho zálibě ve hře na housle bylo věnováno vystoupení absolventky ústecké ZUŠ, nyní studentky koncervatoře v Pardubicích a tria ve složení klavír, housle a violoncello.

Jako poděkování za jeho úsilí, kdy jako krajský inspektor pro hudební školství usiloval o zřízení sítě hudebních škol (Sopotnice, Dolní Dobrouč, Letohrad, Brandýs n. O., Jablonné n. O.), byl i iniciátorem zrodu pěveckých sborů, vystoupil pěvecký sbor Č.A.S. z Dolní Dobrouče, dále sbor učitelek ZUŠ  a Alou Vivat z Ústí nad Orlicí.

O vynikající závěr se postaral Komorní orchestr Jaroslava Kociana s dirigentem Bohuslavem Mimrou a se sólistou Pavlem Hůlou, dvojnásobným vítězem KHS a v posledních letech členem odborné poroty.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.