Archa Community zajišťuje organizování volnočasových aktivit pro tělesně postižené lidi. Od roku 1990 řada dobrovolníků aktivně prosazuje začlenění jejích členů do normální společnosti překonáváním psychologických bariér za pomoci i fyzicky náročných aktivit. Protože dobrovolnými průvodci jsou převážně studenti, o dobrodružné nápady není nouze. Společně již sjížděli řeky, překonávali nepřístupné terény, lanové dráhy a podobně.

V minulém roce přišla Lucka Keška Kulišová s dalším odvážným nápadem, a to podívat se k moři a strávit týden na jachtě. Když se přidal zkušený Libor, který se ujal funkce kapitána, realizace byla zpečetěna. V počtu deseti členů - tři vozíčkáři, jeden člen s berlemi, jejich průvodci, humorně nazývaní velbloudi, a obsluha jachty - vypluli z přístavního města Biograd na Moru, aby poznali velkou část Jadranu a chorvatského pobřeží. Pluli 6 dní a urazili 158 námořních mil, tj. cca 240 km.

Zde se Michal Vidura neubránil vzpomínkám na nezvyklé zážitky: člověk musel být otrlý, aby zvládl každodenní lezení po příkrých schodech, všude omezený prostor, vaření na houpajícím se vařiči a problémy s mořskou nemocí. Nepříjemné věci však rychle nahradily poznatky s ovládáním jachty a plachet, koupání v moři, návštěva ostrůvků a seznámení s flórou a prostřednictvím Lucky i geocachingem.

Dále přiznává nejsilnější pocit opojení z bezmezného prostoru moře, který podbízel úvahy o smyslu lidské existence. Samotný život na lodi byl specifický, zesílily mezilidské vztahy. Všichni se podíleli na psaní lodního deníku, všichni fotografovali a točili videa. Byla zažita jiná realita, ze které se nakonec nechtělo zpátky. Dalším silným zážitkem pak byly nevěřícné pohledy okolních lidí, když při ukončení plavby byly vykládány vozíky a berle.

Zajímavá beseda se tak stala důstojnou tečkou za Dnem otevřených dveří v Centru pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašovaného pracoviště v Ústí nad Orlicí, pořádaného dne 6. června, kde pro klienty a veřejnost byly vystaveny kompenzační pomůcky, které lze zapůjčit, i s uvedením plánovaného nákupu dalších. Novinkou budou od září vyčleněné hodiny plavání v ústeckém krytém bazénu pro zdravotně postižené s relaxací, odpočinkem i zábavou.

Vedle programů sociální rehabilitace a osobní asistence bylo zpřístupněno příjemné prostředí, kde je poskytováno příchozím zájemcům odborné sociální poradenství.

V další útulné místnosti jsou čtyři počítače s tiskárnou, kopírkou a skenerem, kde podle potřeby účastníka odborná konzultantka PC s porozuměním provádí zaškolení či radu s požadovanými úkony, ať se jedná o XP nebo Windows 7, Word 2007 nebo 2010, podle toho, co klient doma vlastní. Vždyť i při všemožné poskytované péči pro ulehčení života tělesně postižených je to právě počítač, internet a sociální sítě, které představují téměř hlavní způsob komunikace s okolím.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.