Dobrovolnické centrum již 3 roky koordinuje desítky mladých lidí, kteří ve svém volném čase pomáhají dětem a osamělým seniorům z Litomyšle a okolí. Podporu pro svou akci získala litomyšlská charita na Burze filantropie, pořádané Koalicí nevládek Pardubicka, kde prezentovala svůj projekt na rozvoj dobrovolnictví a získala zde od donátorů finanční příspěvek na realizaci celé akce.

„Základem dobrovolnictví je vnitřní přesvědčení člověka pomáhat jiným lidem bez nároku na jakoukoliv odměnu. Proto i vstupné na tento koncert je symbolicky dobrovolné,“ podělil se o podrobnosti koordinátor dobrovolníků Jakub Mašek.

V místě konání budou zároveň prezentovány dobrovolnické programy a připraven bude i infostánek pro ty, jenž se chtějí o dobrovolnictví dozvědět více. Setkání je pojato jako koncert pro širokou veřejnost, odměna pro současné i bývalé dobrovolníky a samozřejmě všechny milovníky kvalitní hudby.

Mezi kapelami, které vystoupí, bude například rock and rollové uskupení Three Wild Guns nebo poprockové Dirty Way, poctivé reggae předvede pražská kapely EXT.

Dobrovolníci dlouhodobě pomáhají potřebným

Dobrovolnické centrum v Litomyšli zkvalitňuje život dětí a seniorů na Litomyšlsku. Dobrovolníci skrze program Daniel pomáhají dětem s kvalitním vyplněním volného času nebo sami realizují kreativní hry a aktivity pro děti. Případně je individuálně doučují a poskytují tak možnost připravovat se na vyučování, dohánět zameškanou látku a plnit domácí úkoly. V rámci programu Gabriel dobrovolníci pomáhají seniorům, nemocným a hendikepovaným lidem zkvalitnit a zpříjemnit život, zmírnit jejich osamělost, podporovat aktivitu a chuť do života.

„Těmito aktivitami zlepšujeme mezigenerační vztahy a umožňujeme mladým dobrovolníkům smysluplné trávení volného času a posílení občanské a mezilidské pomoci ve společnosti,“ uvedl Jakub Mašek, dlouholetý koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického centra při Farní charitě Litomyšl.

Dobrovolnictví je zajímavě se rozvíjejícím fenoménem dnešní doby. Nezištná pomoc druhým, touha zlepšovat okolní svět a věnování svého volného času ve prospěch potřebných jsou základní rysy práce dobrovolníka. Za ni jim patří velké poděkování!

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.