Spolek archaických nadšenců ze Sebranic od jara loňského roku pracoval na obnově třetí zaniklé kaple a jediného lesního pramene v oblasti Vysokého lesa. Ten od nepaměti sloužil k občerstvení dělníků v lese, pracovníků na poli nebo napojení zvěře z širokého okolí.

Nad pramenem byla postavena začátkem 20. století Schlesingerova kaple jako poděkování za uzdravení nemocných očí hospodářovy manželky. Od té doby se ke kapli konaly poutě a voda byla vyhledávána pro svoje léčivé účinky. Kaple po pádu stromu v 60. letech minulého století zanikla a pramen byl zanesen blátem z pole.

Od jara loňského roku bylo okolí pramene a kaple vyčištěno a kaple s pramenem obnovovány. Z prostředků Pardubického kraje, nadace O2 a hlavně darovaného materiálu a dobrovolnickou činností řady občanů byla koncem října kaplička dokončena. Současně bylo koryto potůčku vyčištěno a vybagrováním prohloubeno na původní úroveň. Přes koryto byla postavena dřevěná lávka.

Zveme širokou veřejnost na slavnostní odhalení a vysvěcení Schlesingerovy kaple, které se uskuteční v sobotu 7. listopadu. Sraz je ve 14 hodin u kaple sv. Anny v osadě Vysoký Les a odtud se půjde průvodem k nové kapli. Hudbou bude doprovázet písničkář Petr Linhart a sbor Lubenika.

V roce 2013 byly obnoveny první dvě kaple ve Vysokém lese, dřevěná Demelova, která je ve Sněženkovém údolí a Killerova, která stojí na kraji osady Vysoký les, směrem ke Chmelíku.

Další informace na www.sebranice.cz/san nebo kaplicky.sebranice.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.