Významných osobností spjatými s Poličkou je opravdu mnoho. Vybrat pouze dvě nebylo nic lehkého, ovšem nakonec po pečlivém uvážení byla vybrána královna Eliška Pomořanská, čtvrtá a poslední manželka Karla IV., česká královna a římská císařovna, dcera pomořanského vévody Bogislava V. a Alžběty Polské, dcery polského krále Kazimíra III. Velikého. Ta ve svém věnném městě nechala postavit kostel sv. Jakuba.

Druhou osobností je mim, autor, režisér, choreograf a pedagog Radim Vizváry, jenž v Poličce prožil dětství a absolvoval gymnázium. Nyní patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané osobnosti současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání, titul Ph.D. Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr za herecký výkon v představení Sólo, polské ceny Perla za autorské představení Lorca a mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA. Roku 2014 se stal členem významných osobností Oxford Encyclopedia.

Muzeum představí návštěvníkům výrobu figurky, seznámí je s historií i současností oblíbené české hračky. Ti nejmenší si budou moci s Igráčky pohrát v připraveném dětském koutku.

„Na hlavní návštěvnickou sezónu poličské muzeum každoročně připravuje 2-3 výstavy pro co nejširší okruh návštěvníků, včetně rodin s dětmi. V posledních letech představujeme především celky hraček a stavebnic, které obvykle zapůjčujeme od soukromých sběratelů. A jak se na muzeum patří, vždy zdůrazňujeme nejstarší historii předmětů a jejich vývoj třeba až do současnosti. Výstava Fenomén Igráček zapadá do této koncepce. Navíc komponenty postaviček se vyrábějí nedaleko Poličky v obci Korouhev.

Druhou část výstavy jsme nazvali Různá povolání dříve i nyní, spolupracujeme na ní s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou. Ta představí hračky z let 1880-1980 spojené s řemesly, se zemědělstvím i s nevýrobním povoláním. Děti dostanou mnoho prostoru ke hře v několika zákoutích, která se promění v pole, kuchyni, stavební parcelu, v dílnu nebo ordinaci,“ uvedla Mgr. Stanislava Cafourková, kurátorka výstavy. 

Výstava bude k vidění do 25. srpna.

Další informace na www.cbmpolicka.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.