Crowdfunding je skupinové financování, při kterém větší počet lidí určitým obnosem přispívá k cílové částce projektu. V případě portálu Hithit si za své přispění vyberete odměnu - pokud se ale ve stanovený termín zadaná cílová částka nevybere, přispěvatelům se všechny finance vrací.

Kampaň Ekocentra PALETA má název Střecha se bortí aneb Zachraňme společně domeček. Odměnu si za svůj příspěvek vyberou rodiny s dětmi, studenti i podnikatelé. V nabídce je například čajová degustace, originální tričko, soukromá návštěva místního zookoutku, tvořivý workshop, noční prohlídka areálu nebo pronájem prostor. 

„Proč jsme zvolili právě Hithit? O učebnu přijít nechceme, ale z vlastních zdrojů ji neopravíme. Věříme, že si domeček za více než dvacet let své existence našel své příznivce, kteří nás v tom teď nenechají,“ říká ředitel Ekocentra PALETA Miroslav Míkovec.

Dřevěný domeček v areálu Ekocentra PALETA byl postaven roku 1995 a jedná se o první nově postavenou budovu určenou pro ekologickou výchovu v ČR. Její střecha je aktuálně v havarijním stavu a bez včasného zásahu nebude možné prostory učebny nadále využívat.

Ekocentrum PALETA je sice provozovatelem Natura parku, budovy s interaktivní expozicí o přírodě, ale některé environmentální programy jsou přímo vázané na domeček. Bez rekonstrukce by tyto programy již nebylo možné provádět, čímž by se snížila nabídka a zároveň také atraktivita ekocentra pro školy.

Ekocentrum PALETA vzniklo v roce 1990 a patří k nejstarším střediskům ekologické výchovy v ČR. Od roku 1994 pravidelně provádí ekovýchovné programy pro školy – ročně se těchto programů zúčastní zhruba 20 000 dětí. Během programů žáci poznávají přírodu a vztahy v ní, pracují s přírodním materiálem, učí se porozumět mezilidským vztahům či se seznamují s globálními problémy.

Ekocentrum dále pořádá nejrůznější akce pro veřejnost. A právě veřejnosti se týkají i další plány s domečkem – do budoucna je v plánu celková přeměna v ekologickou stavbu s ukázkami využití nejrůznějších přírodních materiálů.

Další informace o kampani naleznete na www.paleta.cz nebo www.hithit.com. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.