Tradičně zářijová konference odpadářů v Luhačovicích přinesla již potřetí za sebou vítězství kompostárně Služeb města Pardubic. Účastníci hodnotili vzhled a vlastnosti předložených vzorků kompostů z celé republiky a nejvíce bodů v anonymním hodnocení (byly označeny jen číslem) získal kompost ze zařízení Služeb města Pardubic - Odpady, a. s., v Dražkovicích. Na druhém místě byl kompost z EKO servisu Zábřeh, s. r. o., a třetí místo získal kompost JOGA Luhačovice, s. r. o.

Konference byla věnována novým metodám práce s odpady, novelizaci odpadového zákona a prováděcím vyhláškám a nejlepším technikám nakládání s odpady. V této sekci vzbudila pozornost přednáška zástupce z Pardubického kraje o světově špičkových technologiích nakládání s čistírenskými kaly, zejména s těmi, které nejdou z nějakých důvodů kompostovat.

Řada ne zcela správně připravených kompostů má ve svých výsledcích i negativní vliv na zemědělskou půdu a je třeba se této technologii více věnovat. Ministerstvo zemědělství, pod jehož záštitou se kongres konal, podporuje nové a účinnější technologie a bude se snažit pro jejich zlepšení zajistit teoretickou i praktickou podporu.

Jedním z doporučení účastníků bylo zajištění levnější domácí techniky překopávačů a prosévačů kompostu, protože dovozová zařízení jsou příliš nákladná. Pozornost nejnovějším technikám a ekologickým řešením v souladu s požadavky na snížení cen za odpady bude třeba věnovat i v Pardubickém kraji, protože konec skládkování se blíží a významný podíl odpadů není recyklovatelný.

Kam s ním, musí řešit Plán odpadového hospodářství kraje a jeho aktualizace podle nejlepších dostupných technologií (BAT). Padly také informace o tom, že kapacity kompostáren nejsou dostatečně využity právě pro potíže s odbytem výrobku, i když je certifikovaný. Kapacita dražkovické kompostárny může činit ročně až 20 tisíc tun kompostu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.