V pátek 24. listopadu od 19:00 hodin se ve velkém sále DDM ALFA, Gorkého ulice 2658 v Pardubicích uskuteční poslední přednáška roku 2017. Přednášející a vzácný host, Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. seznámí zájemce s aktuálními poznatky o stáří našeho vesmíru.

Jakými metodami můžeme počátek vesmíru datovat? Jak se provádí analýza reliktního záření a co z něho můžeme „vyčíst?“ Co vzniku vesmíru předcházelo? Máme šanci to zjistit? Hvězdárna barona Artura Krause a Astronomická společnost Pardubice zve na přednášku Stáří vesmíru.

Pátrání po počátku vesmíru přináší mnoho otázek, na které nenacházíme vždy uspokojivé odpovědi. Sám profesor Kulhánek ke své přednášce dodává: „Stáří vesmíru zpravidla datujeme od počátku Velkého třesku z chování reliktního záření. Jak se tato analýza provádí? A co vůbec víme o Velkém třesku a jeho počátku? Byl počátek Velkého třesku skutečným počátkem existence vesmíru? Pokud nebyl, co bylo před Velkým třeskem? Každá otázka s sebou přináší mnoho dalších otázek. Odpovědi zatím známe jen na některé z nich.”

Nejužívanější teorií vzniku vesmíru je tzv. standardní model, jenž nám naznačuje možnou příčinu detekce reliktního záření a pozorovatelné rozpínání prostoru. Jaké jsou soudobé teorie a poznatky o vzniku a stáří našeho vesmíru se dozvíte v pátek, 24. listopadu od 19:00 hodin na přednášce v Pardubicích Prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.

Petr Kulhánek (*09. 01. 1959) je český teoretický astrofyzik a popularizátor astronomie, nositel ceny Littera Astronomica za rok 2010. Vystudoval MFF UK obor matematická fyzika. Aktivně přednáší na ČVUT – FJFI, FEL a PřF UP. Je členem mezinárodní astronomické unie (IAU), zakladatelem sdružení Aldebaran Group for Astrophysics a autorem mnoha fyzikálně ztvárněných výukových programů, numerických simulací a skriptů a řady populárních i vědecké publikací. V současné době pracuje na termalizaci dvousvazkového plazmatu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.