Vokální okteto Gentlemen Singers z Hradce Králové je vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným účastníkem významných festivalů po celém světě. Toto jediné profesionální mužské okteto v České republice v současné době vystupuje ve složení Filip Dámec, Libor Komárek, Radek Mach, Filip Tesař, Aleš Malý, Martin Struna, Richard Uhlíř a Václav Kovář.

Na Pardubickém hudebním jaru se představí s programem, který charakterizuje mimořádné historické rozpětí skladeb a v němž se stará hudba pravidelně střídá se skladbami dvacátého a jednadvacátého století.

Duchovní repertoár, zahrnující skladby díla C. Monteverdiho, H. L. Hasslera, F. Biebla, F. Poulence nebo Jana Jiráska, evokuje v posluchači hudební představy a duchovní principy jen zdánlivě zapomenuté, ve skutečnosti však trvale platné a stále aktuální.

Ansámbl o sobě uvádí, že od vzniku v roce 2003 absolvoval přes šest set koncertů ve třiadvaceti zemích na čtyřech kontinentech a vydal šest kritikou velmi kladně ohodnocených nahrávek, dále že každoročně v červnu pořádá festival sborové slavnosti Czech Choir Festival Hradec Králové, jejichž hlavním cílem je propagace české sborové hudby u nás a prostřednictvím pozvaných špičkových sborů z celé Evropy i v zahraničí.

Repertoár souboru tvoří jak současné skladby zkomponované či upravené přímo pro Gentlemen Singers skladateli, s nimiž soubor úzce spolupracuje (například Jan Vičar, Jaroslav Krček, Jan Jirásek, Petr Wajsar či Stephen Hatfield), tak i klasická díla a capellové vokální hudby zejména 20. a 21. století.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.