Od prvního pohledu je zřejmé, že se jedná o unikátní zábavní centrum, které je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě.

Pekelné království se rozkládá celkem na pěti patrech. Do hlubin země sahá dvanáct metrů, k nebesům míří osmi metry. V celém interiéru vynikne skvělá práce českých řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků, na jejichž rukou peklo vyrostlo a díky níž je tak jedinečné a nenapodobitelné a to v každém detailu.

Pavel Lapáček nás seznámil se zajímavou legendou, jak Peklo na Čertovině vzniklo.

„Čerti brázdili nekonečné moře na palubě pekelnýho korábu, houpali se na vlnách od pevniny k pevnině a pátrali po hříšnejch duších, který by nasytily pekelný ohně. Jednoho čertího dne už měl pekelnej pán dost toho věčnýho houpání a plahočení se od horizontu k horizontu. Nařídil všem zablešenejm kožichům, aby koráb zamířil do tý největší bouře. A tak se tak stalo. Tři dny a tři noci bouře zuřila, lámala vesla a tříštila stěžně, až přišla ta největší vlna. Ta převrátila koráb dnem vzhůru a vyvrhla ho jako kostru pradávný mořský příšery na pevninu. Peklo nikdy nebude vzhlížet k nebesům! Pekelnej pán zabodl svý vidle do země přímo před převrácenou příď pekelnýho korábu a nařídil všeckejm čertům, aby v zemskejch hlubinách vyhrabali svý doupata a pelechy. A tak vzniklo peklo.”

Zajímavé bylo navštívit pekelné komnaty, ve kterých jsme viděli Čertí školu, Trapírnu pro hříšné dušičky, Luciferův trůnní sál, který je srdcem pekla. V Brundibářině kuchyni čertiska postavila kachlová kamna a obrovskou čertovskou linku, aby se kuchařce Brundibáře dobře vařilo. Čertí šenk je oblíbeným místem v pekle. V šenku je ta nejkrásnější čertice a točí Čertopívo každý hříšný duši, která tudy projde.

Využili jsme příležitosti a majitele Pavla Lapačka požádali o rozhovor:  

Jak celá myšlenka na Peklo Čertovina vznikla?

„V období mého dětství jsem jezdil autobusem s mojí babičkou z rodné vsi Mrákotín do nedalekého Hlinska. Když jsem ji zlobil, tak mi hrozila, že mě vysadí na Čertovině u Hlinska a odevzdá mě místním pekelníkům. Shodou náhod jsem později začal na Čertovině podnikat, kde jsem koupil pozemek a přemýšlel, jak ho využít. Vzpomněl jsem si na babiččiny výhružky a uvědomil si, že zde nejsou pekelníci, ani žádné peklo a tak jsem se rozhodl, první peklo na světě postavit.”

Jak dlouho trvalo celou myšlenku Pekla Čertovina zrealizovat?

„Realizace Pekla v podstatě není dokončena, neustále probíhá. Začali jsme stavět v červnu 2011, takže trvá již více než pět let.”

Co ještě do budoucna pro návštěvníky připravujete?

„Pro návštěvníky připravujeme dostavbu exteriéru Pekla, která právě probíhá. Po dokončení těchto prací, bude stavba připomínat unikátní převrácenou loď, ke které se vztahuje naše legenda o ztroskotání této lodi na Čertovině u Hlinska. Dále plánujeme výstavbu ubytovacích kapacit v pekelném stylu. Návštěvníci se mají na co těšit.”

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.