Plesová sezóna je v plném proudu a její součástí jsou i maturitní plesy. Jedním z nich, který se konal v pátek večer v Kulturním domě v Třemošnici, byl maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického v Třemošnici.  

Na úvod vystoupila ředitelka SOŠ a SOU technického RNDr. Jana Sýkorová a popřála žákům úspěšné zakončení maturitních a závěrečných učňovských zkoušek. Žákům a jejich rodičům popřála krásnou zábavu a plno zážitků.

Slavnostním nástupem a fanfárami ples odstartoval. Na parket nejdříve nastoupila třída absolventů Z3 v učebním oboru truhlář, strojní mechanik, obráběč kovů a nástrojař - absolventy ošerpovala třídní učitelka Šárka Jakubčová.

Poté došlo k dekorování žáků maturitního oboru ekonomika a podnikání, mechanik, seřizovač, operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Třídní učitelky Vladimíra Kalinová a Jiřina Musílková předaly žákům šerpy a popřály jim zdárné ukončení maturitního studia. Z rukou ředitelky obdrželi dekorovaní krásnou růži  a na závěr si připili šampaňským. Po dekorování bylo vyhlášeno sólo pro rodiče a učitele a tím nastal taneční rej. Plesalo až do rána.

„Od roku 2010 do současnosti na různých grantech z Evropské unie získala SOŠ a SOU technické v Třemošnici kolem 18,5 miliónu korun. Část peněz byla investována do zařízení a vybavení dílen, ale také do rekvalifikačních a nyní do profesních kurzů. Jednou ze zajímavostí je možnost získat výuční list v rekvalifikačním oboru a zdarma i svářečský průkaz v plném rozsahu. Další finanční prostředky byly na začátku školního roku investovány do počítačové třídy - byla vybavena novými 16 počítači. V letošním roce bude realizován další projekt z Evropských sociálních fondů, z operačního programu pro konkurenceschopnost. Půjde o částku ve výši 5 miliónů korun a bude se jednat o zřízení svářečské školy podle evropských norem. V loňském roce naše škola převzala ve Španělském sále Pražského hradu další ocenění a to Národní cenu ČR pro veřejný sektor, společensky odpovědná organizace 2012," sdělila ještě před plesem ředitelka RNDr. Jana Sýkorová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.