Dámy, páni, masopust začíná...

„Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře. Během obchůzky se však musí připravit i na jejich žerty, ke kterým například od pradávna patří pomazání obličeje zvláštním mazadlem,” upřesnila vedoucí správy SLS Vysočina Ilona Vojancová.

V 15.00 hodin se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.

Návštěvníci samozřejmě budou moci po celý den nahlédnout do jednotlivých expozic Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 15.30 hodin, budou mít možnost nákupu upomínkových předmětů, tiskovin a drátované keramiky.

V sobotu 31. ledna bude také možné poprvé zakoupit publikaci nazvanou Masopust na Hlinecku, jejíž křest se během programu uskuteční.

Další informace

Masopustní období byla doba mezi dvěma půsty, vánočním a velikonočním. Tučným čtvrtkem, posledním čtvrtkem období, vrcholí všeobecné veselí plné zábav, zabijaček, ale i svateb. Poslední tři dny se nazývají končiny, fašank nebo ostaky, kdy chodí průvody masek a předvádějí se různé obřady.

Pak nastal masa půst, italsky carnevale, "maso pryč", což už dávno pro karnevaly neplatí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.