Místní akční skupina (MAS) vyhlásila celkem pět dotačních výzev, na podporu aktivit ze tří různých oblastí.

„V rámci výzev Udržitelné dopravy mohou obce na Šumpersku žádat o dotaci na investice vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy - například k modernizaci a výstavbě bezbariérových chodníků podél silnic a místních komunikací nebo chodníků odklánějících pěší dopravu od silnic, včetně přechodů pro chodce a dalších opatření zvyšujících bezpečnost. Dále též investice k modernizaci a výstavbě dopravních terminálů, tedy přestupních uzlů veřejné dopravy a samostatných parkovacích systémů jako prvků podporujících multimodalitu,” informoval manažer MAS Matěj Podhajský. Na tyto výzvy je k dispozici přes 11 miliónů Kč.

Výzvy pro Integrovaný záchranný systém (IZS) s alokací 10 miliónů Kč zahrnují investice do rekonstrukce stávajících či výstavby nových hasičských zbrojnic a k pořízení široké škály techniky pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

V rámci výzvy Kulturní dědictví budou podpořeny Národní kulturní památky v regionu, alokace na tuto výzvu je přes 1,5 miliónu Kč.

Žadatelé mohou podávat své projektové žádosti do poloviny února 2018.

V průběhu roku 2018 plánuje místní akční skupina vyhlásit další výzvy IROP, ze kterých budou podpořeny zejména investice do infrastruktury vzdělávání, ale také investice do rozvoje komunitních center a sociálního bydlení.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách MAS: http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.