Kromě medailí byl pro dárce připraven také koncert Ladi Kerndla a Moravia BIG BAND. 

„Za účelem udělení Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského za celkem 20 odběrů jsme na slavnostní podvečer pozvali 139 dárců a dále 88 dárců, kteří si za 40 odběrů zasloužili zlatou medaili,“ uvedla primářka Transfúzní služby MUDr. Marie Urbánková, která společně s prezidentem Českého červeného kříže doc. RNDr. Markem Juklem a starostou města Šumperka Mgr. Zdeňkem Brožem během slavnostního večera medailemi dárce dekorovala.

Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Bezplatné dárcovství krve přitom dává nejenom dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také zahrnuje lékařské vyšetření a znamená možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení, a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 2000 korun za každý absolvovaný odběr.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.