V Ústí nad Labem předváděli své dovednosti žáci z dvaceti škol z celého Česka. Soutěžilo se podle ročníků a hned dvě ze tří stříbrných pozic obsadily žákyně Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku.

Ze všech učnic třetího ročníku byla Monika Moravanská druhá. Mezi druhačkami obsadila stejnou pozici Karolína Ležanská. Žákyně prvního ročníku Lenka Wintrová skončila sedmnáctá.

„Soutěžící museli prokázat teoretické znalosti i praktické dovednosti. Vyhotovovali písemné testy a vyplňovali je také na počítači. Prověřovala se znalost obchodních počtů, čekal je i test z anglického nebo německého jazyka,“ objasnila Vilma Johnová, vedoucí učitelka odborného výcviku na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku.

V praktické části soutěže žáci balili určitý druh zboží – bonboniéru, dort nebo hrneček, hodnotila se správnost použitého materiálu, výsledný vzhled a celková úprava, ale také rychlost, se kterou úkol splnili, bylo důležité dodržet tříminutový časový limit. Zkoušelo se, zda si zapamatují objednávku zákazníka a nakolik umějí odhadnout požadované množství zboží i spočítat cenu. Žáci druhého a třetího ročníku předváděli, zda dokáží popsat cenovky stylizovaným písmem. U učňů závěrečného ročníku soutěž prověřila schopnost pracovat s pokladnou.

„Zjišťovalo se, zda žák správně namarkuje ceny, vrátí odpovídající částku, komunikuje se zákazníkem a manipuluje se zbožím tak, jak má. To vše
při dodržení dvouminutového limitu,“ upřesnila Johnová.

Hodnotila se také upravenost soutěžících, čistota a dodržování hygieny při manipulaci se zbožím.

Soutěž prověřila znalost učiva jednotlivých ročníků učebního oboru prodavač a připravenost budoucích profesionálů na vstup do praktického života. Čtrnáctý ročník celostátní odborné soutěže uspořádala Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola v Ústí nad Labem pod záštitou Evropské unie. Doprovod šumperskému soutěžnímu týmu tvořily učitelky odborného výcviku Alena Jurková a Zdeňka Stolárová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.