„Škola v rámci odborného vzdělávání žáků spolupracuje s více než padesátkou zaměstnavatelů. Nejpočetnější skupinou žáků školy jsou ti, kteří navštěvují 3leté či 4leté strojírenské obory. Žáci oboru obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení, mechanik kolejových vozidel, strojírenství – obsluha CNC získávají nejen praktické dovednosti, ale svým vystupováním a chováním spoluvytvářejí firemní kulturu, učí se žít v reálném pracovním prostředí, v různorodém kolektivu,” uvedla ředitelka Irena Jonová.

Za svou práci ve společnosti jsou žáci 3letých oborů velmi slušně odměněni, čerpají v průběhu studia zajímavé benefity. Zaměstnavatelé se podílejí na rekonstrukci vzdělávacích programů, na základě potřeb regionálního průmyslu vznikly ve škole nové obory – elektromechanik, strojírenství – obsluha CNC, elektrikář – jednoleté kombinované studium…

„Odborníci z praxe se zapojují do praktické i teoretické výuky, jsou účastni maturitních i závěrečných zkoušek. Společně realizujeme dovednostní soutěže, zaměstnavatelé umožňují dokončit žákům potřebné vzdělání, např. elektrikářské zkoušky podle vyhl. 50, poskytují příspěvky na dopravu, na obědy, pořádají exkurze doma i v zahraničí, poskytují různé druhy stipendií…,” vysvětlila Jonová.

Spolupráce školy a zaměstnavatelů je více než dobrá. Přesto si obě strany uvědomují, že nastala doba rekapitulovat vše dobré a stanovit si společný regionální program, cíl.

„Nový školský zákon dává kompetence ke konkrétnějším krokům ve spolupráci zaměstnavatelů a škol, podporuje vznik poradních sborů. Smyslem a cílem společné práce by mělo být slaďování vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce. Měli bychom společně usilovat o nastavování kapacity oborů podle predikce trhu práce, je třeba vytvořit systém nových potřebných dovedností,” objasnila Jonová.

Kompetence žáků, se kterými vstupují do zaměstnání, musí odpovídat současným i budoucím potřebám společnosti.

„Škola má zkušenosti ve vzdělávání dospělých, chceme se více podílet na rekvalifikacích. Chtěli bychom, aby učitelé odborných předmětů byli více spjati s praxí, proto budeme usilovat o stáže učitelů v podnicích, o uskutečnění dalších doplňujících vzdělání našich žáků, přivítáme všestrannou konkrétní podporu odborného vzdělávání. Zaměstnavatelům umožníme rychlý přenos připomínek, námětů směrem ke kompetentním orgánům. Naším společným úkolem je přesně formulovat a standardizovat kroky, úkoly, jež povedou k cíli. Vysněná profese dětí a rodičů musí korespondovat s nabídkou škol, které budou reagovat na potřeby společnosti. Nechceme poskytovat průmyslu levnou pracovní sílu, nechceme vytvářet odborníka pro jedno řemeslo, pro jednu firmu, ale člověka s širokými zájmy, rozhledem, který díky výchově a vzdělání, jež získal ve škole a ve firmě, ví, co s nabytými znalostmi a zkušenostmi, je si vědom svých kvalit a umí je rozumně  využít,” dodala Jonová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.