Tyto a další podobné příběhy zazněly na odborném semináři, který uspořádala Městská knihovna v Šumperku. Profesionální i dobrovolní knihovníci z regionu se na něm sešli, aby si vyměnili zkušenosti. 

„Podle smlouvy s Vědeckou knihovnou v Olomouci je naše knihovna garantem pro výkon regionálních funkcí pro místní a obecní knihovny okresu Šumperk. Přímo metodicky vedeme 17 z nich a prostřednictvím profesionálních knihovníků v Hanušovicích, Lošticích, Mohelnici, Rudě nad Moravou, Štítech, Úsově, Velkých Losinách a v Zábřehu se informace od nás dostanou i ke  spolupracovníkům v těch nejmenších knihovnách v regionu,“ uvedla Kamila Šeligová, ředitelka šumperské knihovny. 

Na Šumpersku působí 96 knihoven. Služby čtenářům zajišťují profesionální i dobrovolní knihovníci, kteří se této službě veřejnosti věnují vedle svého povolání. Jak zaznělo na jejich setkání, metodickou, odbornou i praktickou pomoc ze Šumperka vítají. 

„Organizujeme pravidelné porady se zástupci střediskových knihoven, na kterých informujeme o důležitých novinkách z oblasti knihovnictví. Tito spolupracovníci pak informace od nás předají dál,“ přiblížila Šeligová, jak systém funguje. 

V Šumperku se také každoročně koná odborný seminář pro profesionální i dobrovolné knihovníky. Ten letošní se jmenoval Knihovny seniorům.

„Senioři a děti tvoří podstatnou část našich klientů. Do budoucna bude seniorů stále přibývat, proto se musíme zaměřit na jejich potřeby,“ vysvětlila Šeligová. 

Knihovny na Šumpersku pořádají setkání nejstarších čtenářů, vozí seniory na výlety po památkách, pořádají pro ně besedy či jiné kulturní akce a společenská setkání. Prostřednictvím akce Babičky a dědečkové čtou dětem se snaží propojit nejstarší generaci s tou nejmladší. Dobré zkušenosti mají také s čtením dětí v penzionech pro seniory. Některé knihovny spolupracují s vysokými školami a propůjčují své prostory pro pořádání univerzit třetího věku. 

„Děláme všechno pro to, aby se senioři setkávali v kulturnějším prostředí, než jsou supermarkety,“ řekla s nadsázkou emeritní ředitelka šumperské knihovny Zdeňka Daňková, která řadu zajímavých akcí pro seniory vymyslela a zorganizovala. 

K úspěchu letošního knihovnického semináře přispělo také vystoupení známé socioložky Jiřiny Šiklové. 

„Vysvětlila demografickou křivku stárnutí populace a diskutovala s námi o tom, jak se knihovníci mohou zaměřit na práci se seniory. Vystoupila také na besedě pro veřejnost, která byla vyprodaná už dlouho předem. Mimo jiné na ní přiblížila dramatické momenty svého života, třeba jak spolu se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem pašovala zakázané knihy,“ popsala Šeligová. 

Stranou zájmu knihovníků nezůstaly ani potřeby nevidomých klientů, o kterých pohovořila Soňa Bezděková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Potom je pobavilo vystoupení jednoho z nejstarších čtenářů šumperské knihovny Eduarda Mlčka. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.