Taková kontrola proběhla v polovině listopadu u vybraných projektů podpořených ve výzvách Místní akční skupiny Horní Pomoraví.

Sedmičlenná komise navštívila během jednoho dne podnikatele, zemědělce, malou neziskovou organizaci i pobočku velké nestátní organizace, konkrétně Charity Zábřeh. Kontrolované subjekty na mnoha místech měly nachystané všechny dokumenty a pak se jen divily: „Vy nechcete vidět papíry?“

Smyslem však bylo hodnocení spokojenosti žadatelů s průběhem celé administrace. Kontroloři také měli možnost posoudit, jak moc reálně jsou nastavené parametry strategie, která byla pro dané území vytvořena, aby dotace naplnily ten hlavní cíl, a to rozvoj regionu.

„Nám dotace pomohla hodně. Díky novému hydraulickému testovacímu zařízení k provádění tlakových zkoušek ocelových nebo hliníkových hasicích tlakových lahví a sušičce tlakových lahví, můžeme uspokojit daleko více zákazníků. Dříve test jedné lahve trval 20 minut, nyní 2 minuty,“ uvedl Josef Kvapilík, servisní technik soukromé společnosti.

Modernizace strojového vybavení patří k nejčastějším žádostem o finanční podporu z evropských i národních fondů. Neziskové organizace se často zaměřují nejen na vybavení, ale i podporu lidských zdrojů. Jejich kvalifikovaní pracovníci se pak mohou intenzivněji věnovat různým cílovým skupinám.

„Komise ukázala, že podobné projekty mohou být uchopeny různě, a ne vždy smysluplně. Naším úkolem je potom vyhodnotit projekty a nastavit lépe parametry pro žadatele, tak aby zcela jasně a objektivně mohly projekty pomáhat tak, jak to žadatelé v žádostech deklarují,“ dodal Karel Hošek, vedoucí projektový manažer MAS Horní Pomoraví. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.