Díky dotaci vznikl v nevyužívaných prostorách mateřské školy sál, kde se mohou potkávat obyvatelé obce na různých akcích. Konkrétně se počítá s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, konáním besed, divadelních představení, setkávání seniorů apod.

Součástí komunitního centra je i práce s lidmi, kterým hrozí sociální vyloučení. „V rámci projektu nazvaného Komunitní centrum Sudkov budeme mít i sociálního pracovníka, který bude mít na starosti práci s ohroženými lidmi. Jde o obyvatele, kteří řeší různé finanční potíže, ze kterých pramení i další životní problémy. Pracovník bude zaměstnaný na půl úvazku. Pokud se osvědčí, rádi bychom do budoucna úvazek zvýšili na celý, aby zajišťoval i další chod komunitního centra,“ informovala starostka Sudkova Milena Sobotková.

Komunitní centrum bylo slavnostně otevřeno na sklonku září. „Obec věří, že získá díky MAS Horní Pomoraví i finanční prostředky na sociálního pracovníka a základní vybavení komunitního centra,“ dodala starostka.

Příjem žádostí o dotaci na provoz komunitních center aktuálně probíhá v MAS Horní Pomoraví do 3. prosince letošního roku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.